2008. október 25.


Ott ahol ember valahová beavatkozik, beviszi a saját érdekeit, s az eredeti elképzeléseket is átformálja!
Nem maradt már más, mint az eredeti Károli Gáspár biblia amit mindenkinek ajánlok!

A bibliában leírt dolgok időtállóak, igazak és alapjául szolgálhatnak az emberi életnek! Az emberi élet
legalapvetőbb viselkedési elvárásairól szól és a boldog emberi kapcsolatok alapjául szolgál.

Kérdezném, hogy tud-e valaki ilyen időtálló gondolatokat létrehozni, mint amik abban le vannak írva?
Még ma sem lenne senki sem képes arra, hogy ilyen rendszerezett, következetes gondolatokat
hozzon létre, mint amik a bibliában vannak!

Még számítógéppel sem lenne rá senki sem képes!

Pontosan ez is a biblia bölcsességére utal! Kérdezném még, hogy kinek állott volna érdekében ilyen
gondolatokkal foglalkoznia, mert ebből igazán semmi haszon nem várható! Régen is meg kellett élni
az embereknek, tehát dolgozniuk kellett! Egy ilyen nagy rendszerezett anyag létrehozására
hosszú évek kellettek volna, s ha emberi alkotás lett volna, valahol nem lenne elég következetes!

Tehát ez csakis isteni alkotás lehet, amit a három evangelista egymástól függetlenül le is írt!
Az ember sokszor még azt sem hiszi el amit lát. Jézus sorra tette a csodákat, s mégis sokan nem hittek
neki. Természetesen vannak túlzások is benne, de ezt mind az emberek tették hozzá!

Ma amikor már maga az ember is olyan szintre fejlődött, hogy klónozással akár embert is tudna létrehozni, nem képtelenség az ami a bibliában le van írva! Nem elképzelhetetlen az, hogy már létezett egy
magasabb intelligencia, aki szintén jószándékú volt!
S hogy a világot már egyszer elpusztította a gonosz!
De akadt egy" túlélő"! Aki rendelkezett a tudással!

Tehát a bibliában leírtakat komolyan kell vennünk, mert ami abban le van írva, az előbb vagy utóbb be is
következik! Gondolok itt a világ végi jövendölésekre! Jelenleg a legjobb úton haladunk efelé!

Amikor Jézus a kereszten a haláltusáját vívta, s mellette az egyik latornak megbocsájtotta a bűneit,
azért, mert az hangsúlyozta, hogy Jézus nem követett el semmit, akkor miért kell meghalnia?
Jézus ezt válaszolta:"Még ma velem leszel a paradicsomban!"

Ebből is láthatjuk, hogy bűnös életünket egyetlen jócselekedettel is helyrehozhatjuk!
Jelenlegi rossz sorsunkat a bibliai útmutatások figyelmen kívül hagyása miatt értük el!

Nincsenek megjegyzések: