2008. december 22.

Hosszú volt az Út....


Uram, hosszú volt a hozzád vezető út, de sokszor eltévedtem!
Egész életemben a Te hiányodat szenvedtem, nyugtalan voltam és boldogtalan.

Veled egy időben születtem, ezen a napon és több mint 50 év kellett ahhoz,
hogy rádtaláljak!

Köszönöm a türelmedet és azt, hogy számomra rendkívül nehézzé tetted az életet,
hogy megtapasztalhassam a szenvedést, mely aztán hozzád kényszerített!
Hálás vagyok neked uram, és most rendkívül boldog vagyok, hogy általad
megismerhettem az igaz szeretetet és a lelki békét!

Legyen békesség köztünk és az emberek között mindörökké!

Ámen.

2008. december 21.

Minden eddigi társadalom...


Minden eddigi társadalom kudarcra volt, van és lesz ítélve, amelyik a bibliai útmutatásokat figyelmen kívül hagyja!

Mivel eddig nem Jézus tanításai szerint éltünk,
láthatjuk ennek a következményeit,
láthatjuk a sok szenvedést és a világ pusztulását!
Mostanában tapasztalhatjuk, hogy egyes vallások a karácsonyt
a fény ünnepének titulálják!
A szeretettel kapcsolatban Jézus csodálatosan és egyszerűen,
mindenki számára érthetően és szívhez szólóan megfogalmaz
mindent, mégis sokan fordulnak idegen nehezen érthető
bonyolult és valójában értéktelen és összefüggéstelen ideológiákhoz!
Gyakran olyan ideológiákhoz, amelyek a sátánt szolgálják!
Ők azok, akik nem rendelkeznek kellő bölcsességgel,
hogy meglássák az igazságot!
Mert az igazságot csak az bírja, aki beengedi Jézust a szívébe!

Aki házát sziklára építette...


"Mindaz, aki hallgatja a tanításomat és tettekre is váltja, hasonlít a bölcs emberhez, aki a házát sziklára építette."

Folyamatosan törekszem arra, hogy a bibliai példázatokat a mai élet talajára beleillesszem. Egyre inkább azt tapasztalom, hogy azok időtállóak, és követendő megoldásokat kínálnak az embereknek.

Ha mondjuk az ősközösséget veszem alapul, ott is azt látom, hogy az ember egyedül képtelen lett volna megélni, egy mamutot is csak csoportosan voltak képesek elejteni. Az ember társadalmi lény, tehát ha ehhez nem tud alkalmazkodni, mert mondjuk egyéni utakat keres, az nagy valószínűséggel a többség számára nem lesz sikeres.

Tehát a nagy tettekre csak csoportosan képes az ember!

A mai világban hatalmas küzdelem folyik a pénzért és a vagyonért.
Az emberek a lelkiismeretük ellenére lábbal taposnak el másokat az egyéni céljuk elérése érdekében!
Némelyeknek ez sikerül is, de ezáltal mások szükséget szenvedhetnek!

A biblia minden mondata arra törekszik, hogy az emberek egymást szeressék, és úgy cselekedjenek egymással, ahogyan azt másoktól is elvárják, hogy velük is a jót cselekedjék!
Ha ez megvalósulna, akkor az egyén és a közösség is meggazdagodna, és senki nem szenvedne ínségben.

És ez a gazdagság minden képzeletet felülmúlna kedves barátaim!

Ugyanis nem így néznének ki a települések, mert mindenkinek volna módja szép, esztétikus házat építeni. A fejlődés folyamatos lenne, míg a jelenlegi szituációban éppen ennek az ellentéte következik be.

Milyen véletlen, de éppen karácsonykor születtem, december 22-én, azaz holnap lesz a születésnapom, a nevem Péter, bibliai fordítása, kőszikla.

2008. december 19.

Bizony mondom...


"Bizony mondom néktek, ég és föld elmúlik, de az én igém nem múlik el soha!"

A világban zajló események igazolják ezt az idézetet.
A kapzsiság nemzetközileg is olyan méreteket öltött, hogy a cél érdekében
nem csak a világ lakosságát akarják teljes rabszolgaságba kényszeríteni, hanem
ezt a csodálatos világot is teljesen ki akarják szipolyozni.
A még nagyobb profit érdekében nem kímélik a föld tüdejét biztosító növényzetet,
a rengeteg napi reklám érdekében kivágják az őserdőket, szennyezik a vizeket,
az ezerarcú élővilágot elpusztítják.
Ha valaki rendelkezik azokkal a képességekkel, hogy Jézus igéi mögé lásson,
megtapasztalhatja azok időtállóságát!
Ez az ige is több mint kétezer éves, és az idézet időtállóságát és bölcsességét igazolja!

2008. december 13.

Mit ünnepelünk karácsonykor?


Ha jól vagyok informálva, akkor karácsonykor Jézus születését ünnepeljük!
Milyen ünneplés az, amikor olyan személyt ünneplünk, akiben tulajdonképpen
nem is hiszünk!
Nem ellentmondásos például az, hogy az időszámítást is ettől az időtől számítjuk?
Hisszük is meg nem is!
Elmondom, hogy miért van ez így, mivel magam is átéltem ezt a folyamatot.
Gyermekkoromban én is tanultam hittant, templomba jártam, de fiatal fejjel nem
tudtam felfogni a Jézus igéi mögött álló mondanivalót!
Csak azt láttam, hogy a templomok, ahová járok, tele vannak kincsekkel, pompával!
Csak azt láttam, hogy az emberek akik odajárnak, kilépve a templomajtón máris
egymásnak esnek, a másik háta mögött suttognak, pletykálnak!
Csak azt láttam, hogy az emberek minden lehetőséget megragadnak, hogy maguknak
a legtöbb földi kincset gyűjtsék! Pontosan az ellenkezőjét tették, annak amit hallottak!

Csak kevesen gyűjtötték az égi kincseket!

Miben csalódtunk?

Csalódtunk abban, hogy az egyházak kivétel nélkül a hitet saját gyarapodásukra használják!
Hogy a vallás terjesztése érdekében háborúkat indítottak, abból a célból, hogy még több
bevételük származzon!
Csalódtunk az emberekben, akik a templomba járnak és közben rosszat akarnak másoknak!
Csalódtunk az emberekben, mert bár ezerszer meghallgatták Jézus igéit, de meg sem értették
azokat, s cselekedeteikben nem aképpen cselekedtek!
Csalódtunk már tulajdonképpen mindenben, ami mögött ember áll!
Mert az ember önző, hisz is meg nem is, tesz is meg nem is, jót is akar, és rosszat is!

Kérdem én, Jézus a felelős ezekért a cselekedetekért, vagy az emberek a képmutatóak?

Kérdem én, hogy hamisak ezek az igék amikből, most felsorolok párat a könnyebb érthetőség
érdekében?

"Jöjjetek hozzám mindnyájan, én vagyok az út, az igazság és az élet!"
"Tegyél úgy másokkal, ahogyan te is szeretnéd, hogy veled cselekedjenek!"
"Aki nem tudja megbocsájtani a mások bűneit, ne várja, hogy neki is megbocsájtsanak!"
Aki magát felmagasztalja, megaláztatik, s aki magát megalázza, felmagasztaltatik!"
"Aki befogad egy gyermeket az én nevemben, az engem fogad be a szívébe!"
"Aki hisz bennem, nagyobb dolgokat fog cselekedni mint én!"
"Szeressétek egymást, úgy ahogyan én szeretlek titeket!"
"Aki első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája!"
"Amit a legkisebbel tettetek, velem tettétek!"

Ezek az igék helytállóak, és arra törekednek, hogy az emberek szeressék egymást, és
segítsék, ne kizsákmányolják egymást. Jézus mindíg a legkisebbek védelmére törekedett!

Kérdem én, hogy helyes - e elfordulni Jézustól és az Ő tanításaitól,
aki nekünk jót akart, csak azért, mert az egyházak is hamisak mind, egytől- egyig?
Kérdem én, hogy helyes -e ezért belépnünk olyan gyülekezetekbe, amelyek tőlünk
a jövedelmünk bizonyos részére igényt tartanak, és esetleg a háttérben azon nép emberei
állnak, akik Jézus keresztre feszítésében részt vettek!
Ha ezek közé állsz, megmérgezik az elmédet, elszedik a pénzedet, s magad is előbb, vagy utóbb
azonosulni fogsz velük!
Ez az azonosulás észrevehető máris sokunkban, hiszen tapasztalom, hogy a keresztény
neveltetés ellenére azon szerzők műveit olvassák és idézik, akik a Jézus tanításaira fittyet
hánynak, őt nem is említve, idegen ideológiákat, elméleteket fabrikálnak!

Nagyon nem szeretem, amikor nekem a Talmudból, Citatumból idéznek,
nem szeretem, amikor a szeretettel kapcsolatban Müller Pétertől,
Popper Pétertől, dr.Csernyustól idéznek!
("Mesternek nevezik magukat!")
Ezek számomra idegen ideológiák, a PÉNZ ideológiái!
Ezért állunk most így, ahogyan állunk!!!
"A fát gyümölcséről lehet megismerni, a rossz fa,
rossz gyümölcsöt terem és kivágják."
Hiszen ezeknek az ideológiáknak
ez a céljuk, elfeledtetni Jézust és az Ő örök igazságát!
"Aki megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom
a mennyei atya előtt."
Ezért megkérdezem újra tőletek, hogy mit ünneplünk karácsonykor?
Azt ünnepeljük, hogy Jézus tanításaival ellentétesen élünk!?
Követendő erkölcsi tanításaival szembefordultunk, hogy tolerálni kell
például a homoszexualitást, a másságot, az értéktelen és hamis ideológiákat!?

2008. december 5.

Karácsonyhoz közeledvén...

Ezidőtájt elgondolkodom azon, hogy vajon mindent megtettem-e, amit megtehettem volna azért a célért, hogy a lehető legtöbb embernek örömet okozzak!
A karácsony a szeretet ünnepe, de kérdem én, miért nem lehet
minden nap az, miért csak karácsonykor törődnek egymással
az emberek?
Hát nem jó érzés érezni az együvétartozást, az egymás iránt
érzett gondoskodást, figyelmet?
Nem jó látni, hogy éhes emberek ingyen ételt, italt kapnak?
Hogy a szűkölködők ilyenkor pár emberi szót is megtapasztalnak?
Én magam őszinténszólva nem tudok önfeledten ünnepelni,
ha arra gondolok, hogy bizony sok családnak nincs lehetősége
az ünnepet tényleg ünnepi hangulatban megtartani, mert
olyan szűkösek az anyagi lehetőségeik!
Ha valakinek nincs módja arra, hogy karácsonykor meglepje
a hozzátartozóit, vagy, hogy önmaga sem kap semmit senkitől,
ez olyan keserűséget tud okozni ilyenkor karácsonykor!
Legalább gondolatban érezzünk velük együtt!