2008. december 13.

Mit ünnepelünk karácsonykor?


Ha jól vagyok informálva, akkor karácsonykor Jézus születését ünnepeljük!
Milyen ünneplés az, amikor olyan személyt ünneplünk, akiben tulajdonképpen
nem is hiszünk!
Nem ellentmondásos például az, hogy az időszámítást is ettől az időtől számítjuk?
Hisszük is meg nem is!
Elmondom, hogy miért van ez így, mivel magam is átéltem ezt a folyamatot.
Gyermekkoromban én is tanultam hittant, templomba jártam, de fiatal fejjel nem
tudtam felfogni a Jézus igéi mögött álló mondanivalót!
Csak azt láttam, hogy a templomok, ahová járok, tele vannak kincsekkel, pompával!
Csak azt láttam, hogy az emberek akik odajárnak, kilépve a templomajtón máris
egymásnak esnek, a másik háta mögött suttognak, pletykálnak!
Csak azt láttam, hogy az emberek minden lehetőséget megragadnak, hogy maguknak
a legtöbb földi kincset gyűjtsék! Pontosan az ellenkezőjét tették, annak amit hallottak!

Csak kevesen gyűjtötték az égi kincseket!

Miben csalódtunk?

Csalódtunk abban, hogy az egyházak kivétel nélkül a hitet saját gyarapodásukra használják!
Hogy a vallás terjesztése érdekében háborúkat indítottak, abból a célból, hogy még több
bevételük származzon!
Csalódtunk az emberekben, akik a templomba járnak és közben rosszat akarnak másoknak!
Csalódtunk az emberekben, mert bár ezerszer meghallgatták Jézus igéit, de meg sem értették
azokat, s cselekedeteikben nem aképpen cselekedtek!
Csalódtunk már tulajdonképpen mindenben, ami mögött ember áll!
Mert az ember önző, hisz is meg nem is, tesz is meg nem is, jót is akar, és rosszat is!

Kérdem én, Jézus a felelős ezekért a cselekedetekért, vagy az emberek a képmutatóak?

Kérdem én, hogy hamisak ezek az igék amikből, most felsorolok párat a könnyebb érthetőség
érdekében?

"Jöjjetek hozzám mindnyájan, én vagyok az út, az igazság és az élet!"
"Tegyél úgy másokkal, ahogyan te is szeretnéd, hogy veled cselekedjenek!"
"Aki nem tudja megbocsájtani a mások bűneit, ne várja, hogy neki is megbocsájtsanak!"
Aki magát felmagasztalja, megaláztatik, s aki magát megalázza, felmagasztaltatik!"
"Aki befogad egy gyermeket az én nevemben, az engem fogad be a szívébe!"
"Aki hisz bennem, nagyobb dolgokat fog cselekedni mint én!"
"Szeressétek egymást, úgy ahogyan én szeretlek titeket!"
"Aki első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája!"
"Amit a legkisebbel tettetek, velem tettétek!"

Ezek az igék helytállóak, és arra törekednek, hogy az emberek szeressék egymást, és
segítsék, ne kizsákmányolják egymást. Jézus mindíg a legkisebbek védelmére törekedett!

Kérdem én, hogy helyes - e elfordulni Jézustól és az Ő tanításaitól,
aki nekünk jót akart, csak azért, mert az egyházak is hamisak mind, egytől- egyig?
Kérdem én, hogy helyes -e ezért belépnünk olyan gyülekezetekbe, amelyek tőlünk
a jövedelmünk bizonyos részére igényt tartanak, és esetleg a háttérben azon nép emberei
állnak, akik Jézus keresztre feszítésében részt vettek!
Ha ezek közé állsz, megmérgezik az elmédet, elszedik a pénzedet, s magad is előbb, vagy utóbb
azonosulni fogsz velük!
Ez az azonosulás észrevehető máris sokunkban, hiszen tapasztalom, hogy a keresztény
neveltetés ellenére azon szerzők műveit olvassák és idézik, akik a Jézus tanításaira fittyet
hánynak, őt nem is említve, idegen ideológiákat, elméleteket fabrikálnak!

Nagyon nem szeretem, amikor nekem a Talmudból, Citatumból idéznek,
nem szeretem, amikor a szeretettel kapcsolatban Müller Pétertől,
Popper Pétertől, dr.Csernyustól idéznek!
("Mesternek nevezik magukat!")
Ezek számomra idegen ideológiák, a PÉNZ ideológiái!
Ezért állunk most így, ahogyan állunk!!!
"A fát gyümölcséről lehet megismerni, a rossz fa,
rossz gyümölcsöt terem és kivágják."
Hiszen ezeknek az ideológiáknak
ez a céljuk, elfeledtetni Jézust és az Ő örök igazságát!
"Aki megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom
a mennyei atya előtt."
Ezért megkérdezem újra tőletek, hogy mit ünneplünk karácsonykor?
Azt ünnepeljük, hogy Jézus tanításaival ellentétesen élünk!?
Követendő erkölcsi tanításaival szembefordultunk, hogy tolerálni kell
például a homoszexualitást, a másságot, az értéktelen és hamis ideológiákat!?

Nincsenek megjegyzések: