2009. március 29.

Lelki ujjászületésre van szükségetek!


"Jöjjetek hozzám mindnyájan, Ti kik megfáradtatok
és én majd felüdítlek benneteket!"
Ti, kik keresitek az Utat, de nem találjátok, mert mindenhol
becsapottnak érzitek magatokat, hozzátok szólok!

Lehet a világ bármennyire is kegyetlen és igazságtalan hozzátok,
itt választ kaphattok és lelkileg megújulhattok!
Én a korábban ateista, istentagadó, hit nélkül élt boldogtalan, de végül
az Utat megtaláló ember, segítek néktek a boldogság megtalálásában.
Ne adjátok ki a keservesen megdolgozott pénzecskéteket
egyetlen szektának sem, mert ők a szeretetre való vágyatokat kihasználják!
De ehhez néktek is kell tennetek valamit, mert a boldogság pénzért
nem vásárolható, láthatatlan, de mégis látható valami,
ami a boldog és kiegyensúlyozott embereknek az arcára van írva!

A jó és a rossz küzdelme


A világ egyre inkább a gonosz erők hatalmába kerül, akiknek érdeke Jézus tanításainak elferdítése és elfeledtetése! Ne feledjük, hogy az alapvető erkölcsi útmutatók nélkül az emberi élet egyre inkább az elállatiasodáshoz vezet! Döntened kell, és választanod, hogy a jót akarod-e szolgálni, vagy a rosszat! Tiszta lelkiismerettel akarsz-e élni, vagy állandó szorongással. Minden fronton támadást indítottak az igazi kereszténység ellen, sőt maga a katolikus egyház is a sátánt szolgálja, és az antikrisztus megtestesítője és szolgálója! Ettől még nem ítélem el azokat az embereket, hívőket, akik tényleg jószándékkal járnak templomba, csak felhívnám a figyelmüket arra, hogy a helyes útra térjenek!
Én megosztom az ételemet és az italomat a jószándékú emberekkel!
Ezen az oldalon olvashatod az én történetemet, hogy én hogyan jutottam el a megvilágosodáshoz és a lelki megbékéléshez, minden tőlünk pénzt követelő szekták nélkül! Ahol pénzt kérnek tőletek, azok mind a sátánt szolgálják!

A világ csak akkor változik meg, ha mi is megváltozunk és a pénz helyett az emberi szeretetet és a megbecsülés útját választjuk!

Az emberek szeretethiányban élnek és ez a hiány már gyermekkorukban elkezdődik.

Nagy a felfordulás a világban, az emberek keresik az Utat, de sokan nem találják. Magam is sokáig kerestem a lelki nyugalmamat, mindhiába. Addig, amíg az egyén csak az önmaga boldogulását keresi, addig azt soha nem fogja megtalálni! A gyűlölködés helyett a szeretetet kell a középpontba állítani és akinek a szívében felébred a szeretet, azaz beengedi Jézust a szívébe, annak egy új életre lesz lehetősége!
Egy boldogabb, szeretetteljesebb életre!

Ti, kik olvastok engem nap, mint nap, megtapasztalhatjátok, hogy milyen nagy belső küzdelmek zajlanak le bennem. Én is ember vagyok, gyengeségekkel is rendelkezem, de még soha senki ellen gyűlölködő magatartást nem tanúsítottam!
Tökéletességre vágytok, de senki nem lehet tökéletes, ezért ne ítéljetek el másokat,
akik szintén nem tökéletesek!

A félelmeim és aggályaim miatt kellett belebonyolódnom a tények alapján, a jelenlegi helyzetelemzésekbe. Jól tettem-e vagy sem, azt döntse el ki, ki önmaga! Mindenesetre én mindig a közösség érdekét vettem elsősorban alapul, soha sem a saját érdekemet!
"Veletek maradok a világ végezetéig!"- mondotta Jézus, és mi most már láthatjuk is, hogy jelenleg a világvégi jövendölések beigazolódni látszanak!
Azonban, aki hisz őbenne, annak kenyere és víze nem fogy el!

Ezt ígérte Jézus és nekünk nem szabad ebben kételkednünk!
Ne higgyetek és ne olvassatok olyan irodalmat, melyben bizonyos "varázskövekről" és reinkarnációról "tanítanak"!
A bölcs ember a Bibliát olvassa, mert abban mindenre magyarázatot talál!

2009. március 14.

Jézus evangéliuma