2008. november 22.

Boldognak látni minden embert!

Milyen szép is lenne, ha ilyen boldog embereket láthatnánk körülöttünk!
Ahol a mosoly természetesen önmagunkból áradna, s nem zavarnák belső
régi rossz emlékeket idéző gondolatok!
Amikor az emberek önmagukat tudnák adni, s nem valami álarc mögé
bújnának. Mert a belőlünk áradó szeretet természetessé tesz minket
és olyanokká tudunk válni, mint a gyermekek. Olyan őszintévé!
Mert a szeretet jószándékot szül, míg a gyűlölet rossz szándékot!

2008. november 16.

Ha megdobnak kővel...


Ha az embernek egy másik embertársa valamilyen problémát okoz,
legyen az károkozás, hamis hír terjesztése, rosszindulatú megjegyzés stb,
akkor vegyük azt egy figyelmeztető jelnek, hogy valami előfordulhat, hogy
nincs rendben körülöttünk!

Legtöbbször az írigység a kiváltó ok, de ha valaki nagyon szegény, a biblia
így fogalmaz, hogy a "legkissebb", abba is sokan "belerúgnak"!
Valószínűleg azért, mert a "legnagyobbakkal" ezt nem tehetik!

2008. november 11.

A békémet hagyom néktek...

Valóban tapasztalom magamon a belső békesség jeleit, amióta van hitem és
jóérzések a szívemben! Szinte a világ bajaitól elvonatkoztatva élek, s a mindenható
gondoskodását érzem magamon. Minden egyre jobban alakul, egyre több a
barátom és munkám is van elég. A családi életem is rendkívül jó.
Ha ismertetek volna úgy 3 évvel ezelőtt, akkor ma nem ismernétek rám!
Az út nyitvaáll mindenki előtt!
"Az én igám édes, az én terhem könnyű"

2008. november 10.

Mit veszíthetünk azzal, ha...


Mit veszíthetünk azzal, ha a jóra törekszünk, és mindenkivel
szemben a jót cselekedjük?
Láttatok-e már olyant, hogy valaki, akinek ételt adtunk az ellenünk fordult?
Vagy olyant, hogy valakinek a jót akartuk és ő mégis
nekünk inkább rosszat akart?
Ellenkezőleg, ha a jót cselekedjük, közelebb hozzuk hozzánk az embereket,
és jó barátokat,jó ismerősöket szerezhetünk, akik azon vannak, hogy hogyan viszonozzák nekünk a jó cselekedetünket!

Szeresd ellenségeidet...


A legnehezebb dolog a világon,( szinte alig sikerül valakinek) az ellenségnek a szeretete!
Hogyan lehetséges az, hogy olyanokat szeressünk, akik nekünk fájdalmat, félelmet, csalódást
okoztak.
Vagy esetleg még a mi életünkre törtek.
Visszatérő gondolat a következő, ami bennem már felmerült:
Mi történne akkor, ha mondjuk ránktörne egy nagy túlerőben lévő sereg, és mi őket a csatatéren
egy terülj- terülj asztalkámmal fogadnánk, csodálatos zenével és kedves kiszolgálással, és sok, sok kedvességgel? - mondván, hogy először lakjunk jól közösen és aztán háborúzzunk!
Lehetséges lenne az is, hogy észrevennék bennünk a jószándékot és talán még barátok is lehetnénk!?
Azért mondja Jézus, hogy ellenségednek adjál enni, ha éhes és adjál inni, ha szomjas!

Nem békességet hozok...


"Nem azért jöttem, hogy békességet hozzak, hanem fegyvert. Azért jöttem, hogy meghasonlást
támasszak az ember és az ő atyja, a leány és az ő anyja között.
És hogy az embernek ellensége legyen az ő házanépe."
Mi lehetett Jézus célja ezzel az idézettel?
Ha az embernek minden jól sikerül, minden a legjobban megy, gyakorlatilag nem hiányzik neki semmi sem! Boldogan él. Önző módon.
(Jézus nélkül)
Jézus célja az, hogy azáltal, hogy a legszűkebb ismerőseink ill. barátaink körében viszályt támaszt, olyan belső fájdalmat okoz nekünk, ami felerősíti bennünk a teljes szeretet iránti vágyat! Csak a csalódott ember vágyik tiszta szívvel a szeretetre, mert nagyon hiányzik neki!
Mert az a szeretet, amit az ember a családjában és ismerősei
körében megélhet, meg sem közelíti azt a nagy szeretetet, amit
Jézus és az ő igéi közvetítenek!
Az a szeretet amit az ember a családja iránt érez, az csak
egy kis közösségnek szól, míg a Jézus követői minden embert
egyformán szeretnek, beleértve a családunkat is!
Egyébként ez az egyik legnehezebben felfogható kérdés a
bibliában, a másik meg az, hogy aki apját vagy anyját
jobban szereti, mint engem, az nem méltó hozzám!
De talán sikerült rátapintanom a lényegre, és
mindkét kérdésre választ adni!

2008. november 7.

Látván lássunk...


A tanítványok egyszer odamentek Jézushoz, és megkérdezték tőle:


Miért beszélsz nekik példázatokban? Ő így válaszolt: Mert nektek megadatott, hogy megértsétek a mennyek országának titkait, de azoknak nem adatott meg. Mert akinek van, annak adatik, és bővelkedik, akinek pedig nincs, attól az is elvétetik, amije van. Azért beszélek nekik példázatokban, mert látván nem látnak, és hallván nem hallanak, és nem értenek.


Beteljesedik rajtuk Ézsaiás jövendölése: Hallván halljatok, de ne értsetek, látván lássatok, de ne ismerjetek! Mert megkövéredett e nép szíve, fülükkel nehezen hallanak, szemüket behunyták, hogy szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak, szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket.”
Összegezve a fenntieket az idézet azt jelenti, hogy akiben van szeretet az megérti a példázatokat!

Aki hisz bennem...

"Aki hisz bennem, nagyobb dolgokat fog cselekedni, mint én!"

Tulajdonképpen az élet nem arról szól, hogy egész életünkben igyekezzünk minél több anyagi javakat összegyűjteni, mert aki eszerint él, annak az élete nem lesz sohasem teljes!

A vágyak teljesítése soha nem ér véget, mindíg kitalál az ember újabbnál újabb kívánságokat, és minden energiájával ennek elérésére törekszik. Ebben a folyamatban az illető szépen lépésről, lépésre távolodik el az embertársaitól, a családjától. A folyamat során nem törődik az embertársaival, csak a saját boldogulásával. Természetesen az anyagi javak birtoklásával el is
távolodik a hittől, s magát felsőbbrendűnek is tartja.

Ez a verseny nem ér véget sohasem!

Szerencsés az az ember, aki el tud jutni arra a pontra az anyagi haszonszerzésben, hogy azt mondja, elég, nekem már nincs másra szükségem, elégedett vagyok azzal amit elértem.

Ezáltal az illető le tud szállni a földre, s ez egy bizonyosfokú lelki nyugalmat is jelent!

Az ember legbelül vágyik arra, hogy kedves emberek vegyék körül, s velük szívesen meg is osztja azt, amije van.

Itt kapcsolódna be az idézet, amit Jézus mondott, hogy aki hisz őbenne, az nagyobb dolgokat
fog megcselekedni, mint ő!
Ha belegondolunk, hogy Jézus tulajdonképpen nem sokáig élt, és ezen kis idő alatt is rengeteg
bölcsességet hagyott miránk, amit az okos ember a közösség javára fordíthat!

A bölcsességeit felhasználva olyan lehetőségek nyílnak meg a Jézusban hívők előtt, hogy azt el sem tudjátok képzelni! De ez csak annak adatik meg, aki hisz őbenne! Az emberek szeretete olyan csodálatos megoldásokat kínál, hogy még arra is van lehetőség, hogy kevés pénzből úgy meggazdagodjunk, hogy közben a közösség is gazdagodjon!
Vajon el tudjátok képzelni például ma, hogy mondjuk 100.000Ft havi jövedelemből meg lehet gazdagodni? Ugye nem? Pedig meg lehet!


Olvasd el az alábbi gondolatomat, amit a Péterbácsiblogjában írtam régebben!
Ilyen gondolatok csak olyanoknak adatnak meg, akik valóban a közöség
felemelkedésének útját keresik!

2008. április 8.

A helyes út

Azon az éjszakán, mikor Krisztus felgyújtotta számomra a lemerült lámpát, nem csak arra a kérdésemre adott választ, hogy helyes úton járok-e, hanem megmutatta nekem mindannyiunk
boldogulásának az útját is!

Történetesen a következőt sugallotta:

Vegyünk egy egyszerű példát, mondjuk van egy község valahol úgy száz lakossal.
A százból 20fő nyugdíjas aki rendszeres nyugdíjjal rendelkezik.
40 főnek van állása, s szintén van jövedelme.
40 személy szociális segélyből él.

Mit termelnek? Szinte semmit. Maximum egy keveset a háztájiban, mondván nem éri meg vele
foglalkozni.

Legyen egyforma rezsi költsége mindenkinek, úgy a jövedelmének 40%-a.

Hogy könnyebb legyen számolni, feltételezzük, hogy mindenki egyforma bevétellel, mondjuk havi szinten 100.000 Ft al rendelkezik.
Tehát a 100 ezerből levéve a rezsiköltséget 60 ezer Ft marad élelemre, ruházatra, és ami még
kell a megélhetéshez.

Hol költjük el a pénzünket? Hát természetesen a legolcsóbb helyről szerezzük be amit csak
lehet, hogy mindenre jusson.
Tehát elvittük a pénzünket a Tescoba, Pennybe, Lidlbe stb és el is fogyott ez a kevés pénzünk.
A pénzünk azonnal kikerült a 100 fős közösségből. Kénytelenek vagyunk várni egy hónapot,
mire újra bevételünk lesz.

Gondoljuk át a következőt!

Mi van akkor, ha a közösség 100 tagja elkezd termelni minden szükséges dolgot ami kell az
élethez?!

Páran krumplit termelnek, mások baromfit, mások tehenet tartanak és tejjel látják el a falut.
Néhányan gabonát termelnek, asztalosműhely is nyílik, meg cipész, hentes, szabóság stb.
tehát nem csak saját maguknak termelnek az emberek, hanem próbálják ellátni a közösséget is.
A jelenlegi viszonyok között már mondom is, hogy nem lesznek életképesek!
Miért, egyrészt azért, mert a nagy áruházláncoktól nem tudnak olcsóbbak lenni.
Másrészt meg az írigység szab gátat annak, hogy ismerőseinknek pénzt adjunk. Inkább megvesszük a pocsék mérgezett árut, mint ismerősünktől a házias termékeket!

Pedig ha megállapodnánk magunk között, hogy ezentúl amit lehet egymástól fogunk vásárolni,
még ha az általunk előállított javak drágábbak is, de biztos, hogy jobbak mint az áruházi termékek, akkor az alábbi történne!

Én termelek ezt, a másik termel azt, én mindíg a közösségem tagjaitól vásárolok mindent ami
csak lehetséges. Tehát az első körben termelünk, de ugyanakkor vásárolunk is egymástól.
Feltételezzük, hogy mindenki 30%-os haszonnal állítja elő a javakat.

Ebben az esetben mivel mindenki, az adott közösségtől szerzi be a szükséges javakat,
mi fog történni?

Én elköltöm a pénzem olyan termékekre, amit a többiek állítanak elő, ők is vásárolnak nálam abból amit én termelek. És ez így ismétlődik!

Figyeljük a pénz útját! A pénz az adott közösségen belül marad, és folyamatosan
forog egyik termelőtől a másikig, így előfordulhat, hogy a havi 60.000 Ft megsokszorozódik, mivel hozzám is jönnek vásárolni!
Én vásárolok ettől, ő vásárol attól, aztán vásárolunk innen, onnan a közösségtől!
Mivel a szükségletek ismétlődnek egyre gyakrabban fog előfordulni, hogy a kiadott
pénzem, vagy egy része még ugyanabban a hónapban visszakerül hozzám és újból vásárolhatok belőle! Így a 60ezer Ft-om gyarapodott, és többszöri vásárlást tesz lehetővé!!!
Értéke akár meg is többszöröződhet!

Míg a szupermarketekben kiadott pénzünket a multik elviszik, az hozzánk vissza
nem kerül többé.

Tehát láthatjuk, hogy még az sem számít, ha drágábbak a mi általunk előállított
dolgok, mert a pénzünk visszakerül hozzánk!
Még nagyon nagy előny az is, hogy a pénz jelentős része a közösségben marad!
Eltelik egy hónap és megint jön a nyugdíj,a szociális segély, munkanélküli járadék, a dolgozóknak a fizetése és
a közösség vásárlóereje megduplázódik!! És ez így megy hónapról hónapra!

Ez a közösség és mindannyiunk boldogulásának Útja !!!

Egyedül az írigységet kell levetnünk, mások is csak gyarapodjanak, de ők is fognak nálunk vásárolni ezáltal mi is gyarapszunk!
És még mi előnyünk lenne? Csak egy példa, a mai tejként árult tej tele van
adalékokkal. Nem érne többet a házi tej, amiből lehetne tejszín, sajt, túró stb? Az sem igaz, hogy "többe" kerülne, mert ebből lehetne sajtot, túrót, tejszínt, aludttejet stb készíteni!

Érdemes ezen elgondolkodni, és ahol lehetséges ezt megvalósítani addig amig egyáltalán van valami jövedelmünk!!!

Mert hamarosan eljön az idő, hogy ez a dübörgő gazdaság összeomlik! És akkor itt állunk majd
teljesen kissemmizve, reménytelenül!

Hát ezeket a gondolatokat sugallotta nekem az Úr azon a bizonyos éjszakán, amikor fénye betöltötte a helyiséget, ahol aludtam!

Tegyél úgy másokkal...

" Tegyél úgy másokkal, ahogyan te is szeretnéd, hogy veled cselekedjenek"

Mindannyian elvárjuk másoktól, hogy velünk tisztességesen bánjanak, de ők is ugyanezt szeretnék, hogy mi is velük helyesen bánjunk.

Tehát akkor járunk el helyesen, ha mielőtt valakit megbántanánk, alaposan átgondoljuk a cselekedetünket. Türelmünk legyen odafigyelni a másikra, ne csak a saját mondandónkat hangsúlyozzuk!

Adjunk őszinte válaszokat a kérdésekre, és az igen tényleg igent jelentsen, úgy mint a nem is nemet jelentsen.


2008. november 6.

Más szemében a szálkát..


Gyakori hibáinkat rendszerint csak a kívülállók veszik észre, mi saját magunk nem!


"Más szemében a szálkát is, míg sajátunkban a gerendát sem vesszük észre!"
Rengeteg problémát okozhat a kapcsolatainkban, a fennti példázat figyelmen kívül hagyása.
Magunkat tökéletesnek tartjuk, míg másokat esetleg lenézünk és kiközösítünk a hibáikért!
Pedig ha a magunk viselkedését kivülállóként láthatnánk, a hibáinkat könnyebben észrevehetnénk!
Jómagamon is tapasztaltam utólag, hogy bizony a viselkedésemben gyakorta hibáztam.
Ha például az ember végignézi a régebbi videofelvételeket, már akinek ilyen van, felfedezi a saját hibáit!
Itt például arra gondolok, hogy valaki mindig beleszól a másik szavaiba, vagy mindenáron csak az ő véleményét hangsúlyozza!
Ha a házasságok tönkremenetelére gondolok, ott is gyakorta a legnagyobb problémát az elhidegülést, az okoskodás és a másik fél lenézése váltja ki.

Az önmaguk igazát minden eszközzel érvényesíteni akarók alkalmatlanok a házasságra, s rendszerint egyedül kényszerülnek leélni az életüket, mert kapcsolataik hamar tönkremennek!
Aztán meg önsajnálatba kezdenek, nem hogy átgondolnák az eddigi viselkedésüket!
Nem könnyű magunkon észrevenni a hibáinkat, de érdemes átgondolni a cselekedeteinket!
Mindenkinek megvan az egyénisége és a saját gondolatait igaznak tartva, nem hagyja a másikat érvényesülni, pedig csak egy kis türelem és odafigyelés kellene hozzá és rengeteg házasság nem végződne kudarcal!

A "legkisebbekről"


"Amit a legkisebbel tettetek, velem tettétek!"Jézus a legkisebbek alatt a kiszolgáltatottakat, a börtönben lévőket, a koldusokat a nyomorúságban élőket és a leginkább jelentékteleneket érti! Velük azonosul, nem a gazdagokkal és a gőgösökkel. Magára veszi ezeknek az embereknek a fájdalmát, és együttérez és azonosul velük.Elsőkből lesznek az utolsók

" Az elsőkből lesznek az utolsók és az utolsókból az elsők! "

Ha megnézzük, hogy az emberi társadalmakban kik töltik be az első helyeket, akkor azt tapasztalhatjuk, hogy nem mindíg a "legértékesebb" emberek közül kerülnek ki az "elsők"!

Vannak emberek, akik nagyon tehetségesek, mégis a háttérben maradnak, míg sokan vannak, akik nagyravágyóak, de semmi kimagaslóan jelentős "érdemük" nincs, csak hatalmat szeretnének és ezért minden eszközt fel is használnak. Aztán e hatalommal élve, rendszerint magukat elitnek nevezve kemény elnyomást alkalmaznak.

Mivel a gondolkodásukat nem a szeretet vezérli, a döntéseiket rendszerint csak az anyagi lét érdekében hozzák, melyek csak kisebb csoportoknak kedveznek és a többség számára nagy terhet jelentenek.

2008. november 3.

Az antikrisztusról

Dániel könyve szépen leírja az antikrisztus eljövetelét!
Napjainkban is észrevehetjük ezt a jelenséget, hogy sokan
a hitet felhasználják önmaguk anyagi létének javítására.

Minden ma működő egyház ezt teszi, ez alól nincsen kivétel!
Jézus soha nem kért semmilyen ellenszolgáltatást,
pedig halottakat támasztott fel, gyógyította a vakokat, stb.
Az is sokakat eltávolít a hittől, hogy vezetőik
vizet prédikálnak és bort isznak!

Milyen dolog pl. az, hogy aki nem fizet egyházadót, azt nem temetik el?
Csak ha befizette!
Nézzétek meg azt a fejedelmi gazdagságot, amiben az egyházak vezetői élnek!
"Ne gyűjtsetek kincseket a földön, ahol azt a tolvajoktól kell félteni!"
"Ne imádjatok faragott képeket...!"
A túlzásba vitt imádkozásról is megvan a külön véleményem! Babonássá teszi az embereket, és különben meg mit ér az az ima, amit igaz, hogy sokszor elismételtünk, de magunkon meg nem alkalmazunk!
Az imádság tulajdonképpen egy fohász, egy kérés a mindenhatóhoz, amit nem kell állandóan ismételgetni, hanem csak akkor alkalmazzuk, ha valami kérésünk van.

Mit mondott Jézus?

Ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben,
ott vagyok közöttük!

Figyelmesen többször is végigolvastam a Jézussal kapcsolatos bibliai idézeteket és sehol nem tapasztaltam egyházalapítással kapcsolatos felhívásokat! A legyetek mindnyájan egyek, számomra a gondolkodásmódot jelenti, és nem azt amit a mai egyházak mondanak!

Milyen következtetést vonhatunk le ebből? Azt, hogy bár Jézus előnyben részesíti a közösen imádkozókat, de nem feledkezik meg azokról sem, akik ezt egyedül teszik!

A közösségben való imádkozás ünnepiesebb és szebb is, de mit ér az, ha a templomból kilépve máris egymásnak esünk?

Vagy éppen nem a hallottak szerint cselekszünk?

Én azt javaslom, hogy ne járjatok egyik felekezetbe sem, hanem próbáljatok elmélyülni Jézus gondolataiban egyedül, vagy akár ketten vagy hárman is, és ha ez az elmélyülés sikeres lessz, azt magatokon is megtapasztaljátok!


Elvárások

Aki elolvasta a bibliát, az észreveszi, hogy az milyen szigorú
erkölcsi elvárásokat támaszt velünk szemben!
Magam is szembesültem azzal a gondolattal, hogy én ezt soha
nem fogom tudni betartani.
Minden igyekezetem ellenére folyamatosan vétkezem, és
szerintem ezzel nem vagyok egyedül!
Emberek vagyunk, tele érzésekkel, lelki és testi érzésekkel, vágyakkal.
Szerintem ami a léthez megadatott, minden érzés, tett és
vágy hozzátartozik az életünkhöz, úgy mint ahogy a
táplálékra is szükségünk van.
Az élet nagyon hosszú, és egy életet bűn nélkül leélni
senki sem képes!
Ha rosszat cselekszünk, akkor a lelkiismeretünk
megszólal, és tudjuk is, hogy ez nem helyes, mégis mindíg
beleesünk ugyanazokba a hibákba!
Sokunkat éppen ez távolít el istentől, mert úgy érzik,
hogy képtelenek betartani az elvárásokat.
A teremtő tisztában van ezzel és szerintem megbocsájtja
nekünk azokat a cselekedeteket is, amelyekre nem
lehetünk büszkék!
Gondoljatok itt a bűnbánó Magdolnára vagy Pál apostolra!
Mindíg újra kell kezdenünk, és a gyengeségeink
inkább erősítsék bennünk a hitet, mintsem, hogy attól
eltávolítsanak!

A teremtés csodája a gyermek

Ha egy gyermek viselkedését alaposan megfigyeljük, azt tapasztalhatjuk,
hogy a teremtő minden olyan pozitív tulajdonsággal ellátta,
amire az emberi közösségben való együttélésre szükség van.
Jóindulat, tisztelet, figyelem, érdeklődés,őszinteség,
alkotókészség, szeretet, öröm, fájdalom és bánat.
Egy szülőn, de főképpen az anyákon múlik,
hogy ezek a szép tulajdonságok milyen irányban fejlődnek.
De mivel a közösségekbe olyan gyermekek is bekerülnek,
akik az igazi anyai törődést nem tapasztalták meg,
sajnos rossz befolyással vannak a gyermekeinkre,
úgymond butíthatják őket.
Tehát az egész elkövetkező társadalmak gondolkodására
jellemző lehet az anyák jó, illetve rossz nevelése.
Sajnos ma azt érezhetjük, hogy ez a mai generáció
eléggé félresikerült.
Ez az istentől való eltávolodásnak köszönhető!
Az anyaság szerepe, a társadalom gondolkodásának
az egyik alapköve!


A lelki nyugalomról

Aki érzi isten gondoskodását, az könnyebben
bele tud törődni a sorsába!
Isten gondoskodó jelenlétét akkor vehetjük észre
magunkon, ha beengedjük Őt a szívünkbe.
Ez a belső nyugalom aztán kihat a munkánkra és az emberi
kapcsolatainkra is. Türelmesebbek, megfontoltabbak,
bölcsebbek leszünk és ez ki is sugárzik belőlünk.
Az ilyen embereknek keresik a társaságát!
A lelki nyugalom segít abban is, hogy az önzést elkerüljük
és inkább
az embertársak boldogulásának elősegítésében
leljük az örömünket!