2012. július 4.

2011. november 1.

Emlékezzünk!
Végül elszakad az ezüstkötél, 
összetörik az aranypohár, 
a korsó eltörik a forrásnál,
 és a kerék belezuhan a kútba.
A por visszatér a földbe,
olyan lesz, mint volt,
a lélek pedig visszatér Istenhez, aki adta.


2009. szeptember 30.

Hozzád vágyom, Uram!


Foglalkoztat az a gondolat, hogy én a földi halandó,
a bűnökkel terhelt, de a szeretetre vágyó és szeretetet adni kívánó ember,
hogyan tudnám a jót a legjobban szolgálni!

Én ki megtapasztaltam a bűnt és a vágyat, a szeretetet és a szenvedést, a megaláztatást és a fájdalmat, tudom, hogy ezek a korbácsütések nem eltávolítanak, hanem közelebb hoznak a teremtőhöz, hogy az ő szeretetét sugározhassam tovább a szeretetre vágyó embereknek!

Oly sok ember él szeretethiányban, magányban, gazdagon, avagy szegényen, de vágyik az örök igazságra és a lelki békére!

Én meg arra vágyom, hogy a belőlem megszólaló Jézus szeretetét közvetítsem az embereknek.

Szeretnék megszabadulni a gyötrő anyagi lét szorításából, hogy tiszta szívemmel és lelki nyugalommal vígasztaljam a szenvedőket!

A jót többféleképpen lehet szolgálni és talán meglesz a lehetőségem erre, hogy ezt tegyem.

2009. szeptember 18.

Jöjjön el a Te országod...


Mi akik nem tagadtunk meg Téged ebben a földi pokolban,
kiknek már csak Te nyújtasz reményt a teljes igazság
és szeretet átélésében, kérünk Téged,
hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, és a gyengeségeinket!

Mielőbb jöjjön el a Te országod!

2009. május 20.

oly kevesen élik át...

Egyre kevesebben élik át azt a csodálatos érzést,
amikor a felkorbácsolt érzelmek
egy pillanat alatt megnyugszanak.
Olyan ez, mint amikor a rettentő nagy vihar
hirtelen elcsendesedik, és végtelen nyugalom támad.
Velem is ez történt tegnap éjjel, a félelmeim hírtelen
megszűntek és minden csak másodlagossá vált, amikor
az Úr a vállamra tette a kezét.

2009. április 12.

Két pillanat motivál...


Két "pillanat" motiválja az életemet és a tetteimet,
bár magam is csak egyszerű földi halandó vagyok,
nem vagyok méltó arra, hogy követendő példát mutassak!
Ennek ellenére rendszeresen visszatérő gondolat bennem,
az a számomra igen fontos két filmrészlet,
ami mélyen nyomokat hagyott bennem!
Az egyik jelenet a Ben-Hur című filmből lebeg előttem,
amikor a Ben-Hurt elfogják és viszik a társaival együtt a gályarabságra.
Éhesen, szomjasan, korbácsütések között érnek a rabok egy
forráshoz, vagy kúthoz, és mindenki kap egy kevés vizet,
de őtőle elveszik a vizet, nem engedik, hogy igyon!
És ekkor megjelenik egy tiszta fehér ruhában Jézus
és megitatja Hurt.
A rájuk vigyázó őr nem meri meggátolni ezt,
és az arcára rá van írva az alázat vele szemben!
És Ben csak nézi őt csendesen.

Sokszor erre vágyom én is, hogy "megitassam" a szomjazót,
és ez számomra megadja a lelki békét, a harmóniát
és a teljes megnyugvást!

A másik életemet döntően befolyásoló jelenet a Passió című filmből
való, az a rész, amikor Jézus már nagyon összetörten
viszi a keresztet és az anyjához érve mondja,

"Én majd mindent újjá teszek anyám!"

És ekkor az anyjának feldereng egy kép a szeme előtt,
amikor még Jézus kisgyermek volt és boldogan rohant feléje!
Itt Jézus már utal a feltámadásra és arra,
hogy nekünk földi halandóknak, is fel kellene már egyszer
támadnunk ebből a rémálomból, amiben élünk!

Sok kis Jézusra lenne szükségünk, hogy az ő szeretetével felvértezve,
őrá hallgatva éljük meg az új feltámadást!


Számomra ez a húsvét üzenete!

2009. március 29.

Lelki ujjászületésre van szükségetek!


"Jöjjetek hozzám mindnyájan, Ti kik megfáradtatok
és én majd felüdítlek benneteket!"
Ti, kik keresitek az Utat, de nem találjátok, mert mindenhol
becsapottnak érzitek magatokat, hozzátok szólok!

Lehet a világ bármennyire is kegyetlen és igazságtalan hozzátok,
itt választ kaphattok és lelkileg megújulhattok!
Én a korábban ateista, istentagadó, hit nélkül élt boldogtalan, de végül
az Utat megtaláló ember, segítek néktek a boldogság megtalálásában.
Ne adjátok ki a keservesen megdolgozott pénzecskéteket
egyetlen szektának sem, mert ők a szeretetre való vágyatokat kihasználják!
De ehhez néktek is kell tennetek valamit, mert a boldogság pénzért
nem vásárolható, láthatatlan, de mégis látható valami,
ami a boldog és kiegyensúlyozott embereknek az arcára van írva!

A jó és a rossz küzdelme


A világ egyre inkább a gonosz erők hatalmába kerül, akiknek érdeke Jézus tanításainak elferdítése és elfeledtetése! Ne feledjük, hogy az alapvető erkölcsi útmutatók nélkül az emberi élet egyre inkább az elállatiasodáshoz vezet! Döntened kell, és választanod, hogy a jót akarod-e szolgálni, vagy a rosszat! Tiszta lelkiismerettel akarsz-e élni, vagy állandó szorongással. Minden fronton támadást indítottak az igazi kereszténység ellen, sőt maga a katolikus egyház is a sátánt szolgálja, és az antikrisztus megtestesítője és szolgálója! Ettől még nem ítélem el azokat az embereket, hívőket, akik tényleg jószándékkal járnak templomba, csak felhívnám a figyelmüket arra, hogy a helyes útra térjenek!
Én megosztom az ételemet és az italomat a jószándékú emberekkel!
Ezen az oldalon olvashatod az én történetemet, hogy én hogyan jutottam el a megvilágosodáshoz és a lelki megbékéléshez, minden tőlünk pénzt követelő szekták nélkül! Ahol pénzt kérnek tőletek, azok mind a sátánt szolgálják!

A világ csak akkor változik meg, ha mi is megváltozunk és a pénz helyett az emberi szeretetet és a megbecsülés útját választjuk!

Az emberek szeretethiányban élnek és ez a hiány már gyermekkorukban elkezdődik.

Nagy a felfordulás a világban, az emberek keresik az Utat, de sokan nem találják. Magam is sokáig kerestem a lelki nyugalmamat, mindhiába. Addig, amíg az egyén csak az önmaga boldogulását keresi, addig azt soha nem fogja megtalálni! A gyűlölködés helyett a szeretetet kell a középpontba állítani és akinek a szívében felébred a szeretet, azaz beengedi Jézust a szívébe, annak egy új életre lesz lehetősége!
Egy boldogabb, szeretetteljesebb életre!

Ti, kik olvastok engem nap, mint nap, megtapasztalhatjátok, hogy milyen nagy belső küzdelmek zajlanak le bennem. Én is ember vagyok, gyengeségekkel is rendelkezem, de még soha senki ellen gyűlölködő magatartást nem tanúsítottam!
Tökéletességre vágytok, de senki nem lehet tökéletes, ezért ne ítéljetek el másokat,
akik szintén nem tökéletesek!

A félelmeim és aggályaim miatt kellett belebonyolódnom a tények alapján, a jelenlegi helyzetelemzésekbe. Jól tettem-e vagy sem, azt döntse el ki, ki önmaga! Mindenesetre én mindig a közösség érdekét vettem elsősorban alapul, soha sem a saját érdekemet!
"Veletek maradok a világ végezetéig!"- mondotta Jézus, és mi most már láthatjuk is, hogy jelenleg a világvégi jövendölések beigazolódni látszanak!
Azonban, aki hisz őbenne, annak kenyere és víze nem fogy el!

Ezt ígérte Jézus és nekünk nem szabad ebben kételkednünk!
Ne higgyetek és ne olvassatok olyan irodalmat, melyben bizonyos "varázskövekről" és reinkarnációról "tanítanak"!
A bölcs ember a Bibliát olvassa, mert abban mindenre magyarázatot talál!

2009. március 14.

Jézus evangéliuma
2009. január 14.

Saját kereszt


Töltse be szíveteket az a tudat, hogy mindenkinek
megvan a saját keresztje, amit viselni kell!
Megvan a jóknak, és megvan a rosszaknak is, mert
legbelül érzik ők is, hogy valami nincsen rendjén.
Mindenki elfordul tőlük, csak a lakájok nem, azokra
meg nem számíthatnak!

Sokan úgy érezzük, hogy mi nem erre a világra valók
vagyunk, mert rengeteg rosszindulatot tapasztalunk!
De vagyunk mi is még néhányan, akiknek nem az
anyagiak a legfontosabbak.

Ha választani kellene, hogy a jó énünk vagy a rossz
kerüljön előtérbe, akkor törekedjünk arra, hogy az
első legyen a győztes.

Tudjátok meg, hogy mégha bennem is ingadozik a hit,
mégis azt kell mondanom, hogy amikor sikerült eljutnom
arra a pontra, hogy a szeretet nagyon felerősödött bennem,
akkor Jézus számtalan jelét adta a létezésének!

Mert azt mondja, hogy
"Aki szeret, annak kinyilatkoztatom magamat!"
És ez így is van!
Ezért viseljétek felemelt fejjel a keresztet, mert ami
a bibliában le van írva, az be is következik!!!

El kell fogadnunk azt, hogy jelenleg a világ végi
jövendölések látszanak beigazolódni, s ez ellen keveset
tehetünk, hiszen ez írva vagyon!
Inkább e szerint kell élnünk, és a jóra törekednünk,
Jézus megígérte, hogy
"Aki hisz benne annak kenyere és vize nem fogy el!"
Éltessen bennünket az a tudat, hogy nekünk legalább
van reményünk!

Krisztus a mi nagy reménységünk és az Ő szeretete!!!