2008. december 22.

Hosszú volt az Út....


Uram, hosszú volt a hozzád vezető út, de sokszor eltévedtem!
Egész életemben a Te hiányodat szenvedtem, nyugtalan voltam és boldogtalan.

Veled egy időben születtem, ezen a napon és több mint 50 év kellett ahhoz,
hogy rádtaláljak!

Köszönöm a türelmedet és azt, hogy számomra rendkívül nehézzé tetted az életet,
hogy megtapasztalhassam a szenvedést, mely aztán hozzád kényszerített!
Hálás vagyok neked uram, és most rendkívül boldog vagyok, hogy általad
megismerhettem az igaz szeretetet és a lelki békét!

Legyen békesség köztünk és az emberek között mindörökké!

Ámen.

2008. december 21.

Minden eddigi társadalom...


Minden eddigi társadalom kudarcra volt, van és lesz ítélve, amelyik a bibliai útmutatásokat figyelmen kívül hagyja!

Mivel eddig nem Jézus tanításai szerint éltünk,
láthatjuk ennek a következményeit,
láthatjuk a sok szenvedést és a világ pusztulását!
Mostanában tapasztalhatjuk, hogy egyes vallások a karácsonyt
a fény ünnepének titulálják!
A szeretettel kapcsolatban Jézus csodálatosan és egyszerűen,
mindenki számára érthetően és szívhez szólóan megfogalmaz
mindent, mégis sokan fordulnak idegen nehezen érthető
bonyolult és valójában értéktelen és összefüggéstelen ideológiákhoz!
Gyakran olyan ideológiákhoz, amelyek a sátánt szolgálják!
Ők azok, akik nem rendelkeznek kellő bölcsességgel,
hogy meglássák az igazságot!
Mert az igazságot csak az bírja, aki beengedi Jézust a szívébe!

Aki házát sziklára építette...


"Mindaz, aki hallgatja a tanításomat és tettekre is váltja, hasonlít a bölcs emberhez, aki a házát sziklára építette."

Folyamatosan törekszem arra, hogy a bibliai példázatokat a mai élet talajára beleillesszem. Egyre inkább azt tapasztalom, hogy azok időtállóak, és követendő megoldásokat kínálnak az embereknek.

Ha mondjuk az ősközösséget veszem alapul, ott is azt látom, hogy az ember egyedül képtelen lett volna megélni, egy mamutot is csak csoportosan voltak képesek elejteni. Az ember társadalmi lény, tehát ha ehhez nem tud alkalmazkodni, mert mondjuk egyéni utakat keres, az nagy valószínűséggel a többség számára nem lesz sikeres.

Tehát a nagy tettekre csak csoportosan képes az ember!

A mai világban hatalmas küzdelem folyik a pénzért és a vagyonért.
Az emberek a lelkiismeretük ellenére lábbal taposnak el másokat az egyéni céljuk elérése érdekében!
Némelyeknek ez sikerül is, de ezáltal mások szükséget szenvedhetnek!

A biblia minden mondata arra törekszik, hogy az emberek egymást szeressék, és úgy cselekedjenek egymással, ahogyan azt másoktól is elvárják, hogy velük is a jót cselekedjék!
Ha ez megvalósulna, akkor az egyén és a közösség is meggazdagodna, és senki nem szenvedne ínségben.

És ez a gazdagság minden képzeletet felülmúlna kedves barátaim!

Ugyanis nem így néznének ki a települések, mert mindenkinek volna módja szép, esztétikus házat építeni. A fejlődés folyamatos lenne, míg a jelenlegi szituációban éppen ennek az ellentéte következik be.

Milyen véletlen, de éppen karácsonykor születtem, december 22-én, azaz holnap lesz a születésnapom, a nevem Péter, bibliai fordítása, kőszikla.

2008. december 19.

Bizony mondom...


"Bizony mondom néktek, ég és föld elmúlik, de az én igém nem múlik el soha!"

A világban zajló események igazolják ezt az idézetet.
A kapzsiság nemzetközileg is olyan méreteket öltött, hogy a cél érdekében
nem csak a világ lakosságát akarják teljes rabszolgaságba kényszeríteni, hanem
ezt a csodálatos világot is teljesen ki akarják szipolyozni.
A még nagyobb profit érdekében nem kímélik a föld tüdejét biztosító növényzetet,
a rengeteg napi reklám érdekében kivágják az őserdőket, szennyezik a vizeket,
az ezerarcú élővilágot elpusztítják.
Ha valaki rendelkezik azokkal a képességekkel, hogy Jézus igéi mögé lásson,
megtapasztalhatja azok időtállóságát!
Ez az ige is több mint kétezer éves, és az idézet időtállóságát és bölcsességét igazolja!

2008. december 13.

Mit ünnepelünk karácsonykor?


Ha jól vagyok informálva, akkor karácsonykor Jézus születését ünnepeljük!
Milyen ünneplés az, amikor olyan személyt ünneplünk, akiben tulajdonképpen
nem is hiszünk!
Nem ellentmondásos például az, hogy az időszámítást is ettől az időtől számítjuk?
Hisszük is meg nem is!
Elmondom, hogy miért van ez így, mivel magam is átéltem ezt a folyamatot.
Gyermekkoromban én is tanultam hittant, templomba jártam, de fiatal fejjel nem
tudtam felfogni a Jézus igéi mögött álló mondanivalót!
Csak azt láttam, hogy a templomok, ahová járok, tele vannak kincsekkel, pompával!
Csak azt láttam, hogy az emberek akik odajárnak, kilépve a templomajtón máris
egymásnak esnek, a másik háta mögött suttognak, pletykálnak!
Csak azt láttam, hogy az emberek minden lehetőséget megragadnak, hogy maguknak
a legtöbb földi kincset gyűjtsék! Pontosan az ellenkezőjét tették, annak amit hallottak!

Csak kevesen gyűjtötték az égi kincseket!

Miben csalódtunk?

Csalódtunk abban, hogy az egyházak kivétel nélkül a hitet saját gyarapodásukra használják!
Hogy a vallás terjesztése érdekében háborúkat indítottak, abból a célból, hogy még több
bevételük származzon!
Csalódtunk az emberekben, akik a templomba járnak és közben rosszat akarnak másoknak!
Csalódtunk az emberekben, mert bár ezerszer meghallgatták Jézus igéit, de meg sem értették
azokat, s cselekedeteikben nem aképpen cselekedtek!
Csalódtunk már tulajdonképpen mindenben, ami mögött ember áll!
Mert az ember önző, hisz is meg nem is, tesz is meg nem is, jót is akar, és rosszat is!

Kérdem én, Jézus a felelős ezekért a cselekedetekért, vagy az emberek a képmutatóak?

Kérdem én, hogy hamisak ezek az igék amikből, most felsorolok párat a könnyebb érthetőség
érdekében?

"Jöjjetek hozzám mindnyájan, én vagyok az út, az igazság és az élet!"
"Tegyél úgy másokkal, ahogyan te is szeretnéd, hogy veled cselekedjenek!"
"Aki nem tudja megbocsájtani a mások bűneit, ne várja, hogy neki is megbocsájtsanak!"
Aki magát felmagasztalja, megaláztatik, s aki magát megalázza, felmagasztaltatik!"
"Aki befogad egy gyermeket az én nevemben, az engem fogad be a szívébe!"
"Aki hisz bennem, nagyobb dolgokat fog cselekedni mint én!"
"Szeressétek egymást, úgy ahogyan én szeretlek titeket!"
"Aki első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája!"
"Amit a legkisebbel tettetek, velem tettétek!"

Ezek az igék helytállóak, és arra törekednek, hogy az emberek szeressék egymást, és
segítsék, ne kizsákmányolják egymást. Jézus mindíg a legkisebbek védelmére törekedett!

Kérdem én, hogy helyes - e elfordulni Jézustól és az Ő tanításaitól,
aki nekünk jót akart, csak azért, mert az egyházak is hamisak mind, egytől- egyig?
Kérdem én, hogy helyes -e ezért belépnünk olyan gyülekezetekbe, amelyek tőlünk
a jövedelmünk bizonyos részére igényt tartanak, és esetleg a háttérben azon nép emberei
állnak, akik Jézus keresztre feszítésében részt vettek!
Ha ezek közé állsz, megmérgezik az elmédet, elszedik a pénzedet, s magad is előbb, vagy utóbb
azonosulni fogsz velük!
Ez az azonosulás észrevehető máris sokunkban, hiszen tapasztalom, hogy a keresztény
neveltetés ellenére azon szerzők műveit olvassák és idézik, akik a Jézus tanításaira fittyet
hánynak, őt nem is említve, idegen ideológiákat, elméleteket fabrikálnak!

Nagyon nem szeretem, amikor nekem a Talmudból, Citatumból idéznek,
nem szeretem, amikor a szeretettel kapcsolatban Müller Pétertől,
Popper Pétertől, dr.Csernyustól idéznek!
("Mesternek nevezik magukat!")
Ezek számomra idegen ideológiák, a PÉNZ ideológiái!
Ezért állunk most így, ahogyan állunk!!!
"A fát gyümölcséről lehet megismerni, a rossz fa,
rossz gyümölcsöt terem és kivágják."
Hiszen ezeknek az ideológiáknak
ez a céljuk, elfeledtetni Jézust és az Ő örök igazságát!
"Aki megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom
a mennyei atya előtt."
Ezért megkérdezem újra tőletek, hogy mit ünneplünk karácsonykor?
Azt ünnepeljük, hogy Jézus tanításaival ellentétesen élünk!?
Követendő erkölcsi tanításaival szembefordultunk, hogy tolerálni kell
például a homoszexualitást, a másságot, az értéktelen és hamis ideológiákat!?

2008. december 5.

Karácsonyhoz közeledvén...

Ezidőtájt elgondolkodom azon, hogy vajon mindent megtettem-e, amit megtehettem volna azért a célért, hogy a lehető legtöbb embernek örömet okozzak!
A karácsony a szeretet ünnepe, de kérdem én, miért nem lehet
minden nap az, miért csak karácsonykor törődnek egymással
az emberek?
Hát nem jó érzés érezni az együvétartozást, az egymás iránt
érzett gondoskodást, figyelmet?
Nem jó látni, hogy éhes emberek ingyen ételt, italt kapnak?
Hogy a szűkölködők ilyenkor pár emberi szót is megtapasztalnak?
Én magam őszinténszólva nem tudok önfeledten ünnepelni,
ha arra gondolok, hogy bizony sok családnak nincs lehetősége
az ünnepet tényleg ünnepi hangulatban megtartani, mert
olyan szűkösek az anyagi lehetőségeik!
Ha valakinek nincs módja arra, hogy karácsonykor meglepje
a hozzátartozóit, vagy, hogy önmaga sem kap semmit senkitől,
ez olyan keserűséget tud okozni ilyenkor karácsonykor!
Legalább gondolatban érezzünk velük együtt!

2008. november 22.

Boldognak látni minden embert!

Milyen szép is lenne, ha ilyen boldog embereket láthatnánk körülöttünk!
Ahol a mosoly természetesen önmagunkból áradna, s nem zavarnák belső
régi rossz emlékeket idéző gondolatok!
Amikor az emberek önmagukat tudnák adni, s nem valami álarc mögé
bújnának. Mert a belőlünk áradó szeretet természetessé tesz minket
és olyanokká tudunk válni, mint a gyermekek. Olyan őszintévé!
Mert a szeretet jószándékot szül, míg a gyűlölet rossz szándékot!

2008. november 16.

Ha megdobnak kővel...


Ha az embernek egy másik embertársa valamilyen problémát okoz,
legyen az károkozás, hamis hír terjesztése, rosszindulatú megjegyzés stb,
akkor vegyük azt egy figyelmeztető jelnek, hogy valami előfordulhat, hogy
nincs rendben körülöttünk!

Legtöbbször az írigység a kiváltó ok, de ha valaki nagyon szegény, a biblia
így fogalmaz, hogy a "legkissebb", abba is sokan "belerúgnak"!
Valószínűleg azért, mert a "legnagyobbakkal" ezt nem tehetik!

2008. november 11.

A békémet hagyom néktek...

Valóban tapasztalom magamon a belső békesség jeleit, amióta van hitem és
jóérzések a szívemben! Szinte a világ bajaitól elvonatkoztatva élek, s a mindenható
gondoskodását érzem magamon. Minden egyre jobban alakul, egyre több a
barátom és munkám is van elég. A családi életem is rendkívül jó.
Ha ismertetek volna úgy 3 évvel ezelőtt, akkor ma nem ismernétek rám!
Az út nyitvaáll mindenki előtt!
"Az én igám édes, az én terhem könnyű"

2008. november 10.

Mit veszíthetünk azzal, ha...


Mit veszíthetünk azzal, ha a jóra törekszünk, és mindenkivel
szemben a jót cselekedjük?
Láttatok-e már olyant, hogy valaki, akinek ételt adtunk az ellenünk fordult?
Vagy olyant, hogy valakinek a jót akartuk és ő mégis
nekünk inkább rosszat akart?
Ellenkezőleg, ha a jót cselekedjük, közelebb hozzuk hozzánk az embereket,
és jó barátokat,jó ismerősöket szerezhetünk, akik azon vannak, hogy hogyan viszonozzák nekünk a jó cselekedetünket!

Szeresd ellenségeidet...


A legnehezebb dolog a világon,( szinte alig sikerül valakinek) az ellenségnek a szeretete!
Hogyan lehetséges az, hogy olyanokat szeressünk, akik nekünk fájdalmat, félelmet, csalódást
okoztak.
Vagy esetleg még a mi életünkre törtek.
Visszatérő gondolat a következő, ami bennem már felmerült:
Mi történne akkor, ha mondjuk ránktörne egy nagy túlerőben lévő sereg, és mi őket a csatatéren
egy terülj- terülj asztalkámmal fogadnánk, csodálatos zenével és kedves kiszolgálással, és sok, sok kedvességgel? - mondván, hogy először lakjunk jól közösen és aztán háborúzzunk!
Lehetséges lenne az is, hogy észrevennék bennünk a jószándékot és talán még barátok is lehetnénk!?
Azért mondja Jézus, hogy ellenségednek adjál enni, ha éhes és adjál inni, ha szomjas!

Nem békességet hozok...


"Nem azért jöttem, hogy békességet hozzak, hanem fegyvert. Azért jöttem, hogy meghasonlást
támasszak az ember és az ő atyja, a leány és az ő anyja között.
És hogy az embernek ellensége legyen az ő házanépe."
Mi lehetett Jézus célja ezzel az idézettel?
Ha az embernek minden jól sikerül, minden a legjobban megy, gyakorlatilag nem hiányzik neki semmi sem! Boldogan él. Önző módon.
(Jézus nélkül)
Jézus célja az, hogy azáltal, hogy a legszűkebb ismerőseink ill. barátaink körében viszályt támaszt, olyan belső fájdalmat okoz nekünk, ami felerősíti bennünk a teljes szeretet iránti vágyat! Csak a csalódott ember vágyik tiszta szívvel a szeretetre, mert nagyon hiányzik neki!
Mert az a szeretet, amit az ember a családjában és ismerősei
körében megélhet, meg sem közelíti azt a nagy szeretetet, amit
Jézus és az ő igéi közvetítenek!
Az a szeretet amit az ember a családja iránt érez, az csak
egy kis közösségnek szól, míg a Jézus követői minden embert
egyformán szeretnek, beleértve a családunkat is!
Egyébként ez az egyik legnehezebben felfogható kérdés a
bibliában, a másik meg az, hogy aki apját vagy anyját
jobban szereti, mint engem, az nem méltó hozzám!
De talán sikerült rátapintanom a lényegre, és
mindkét kérdésre választ adni!

2008. november 7.

Látván lássunk...


A tanítványok egyszer odamentek Jézushoz, és megkérdezték tőle:


Miért beszélsz nekik példázatokban? Ő így válaszolt: Mert nektek megadatott, hogy megértsétek a mennyek országának titkait, de azoknak nem adatott meg. Mert akinek van, annak adatik, és bővelkedik, akinek pedig nincs, attól az is elvétetik, amije van. Azért beszélek nekik példázatokban, mert látván nem látnak, és hallván nem hallanak, és nem értenek.


Beteljesedik rajtuk Ézsaiás jövendölése: Hallván halljatok, de ne értsetek, látván lássatok, de ne ismerjetek! Mert megkövéredett e nép szíve, fülükkel nehezen hallanak, szemüket behunyták, hogy szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak, szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket.”
Összegezve a fenntieket az idézet azt jelenti, hogy akiben van szeretet az megérti a példázatokat!

Aki hisz bennem...

"Aki hisz bennem, nagyobb dolgokat fog cselekedni, mint én!"

Tulajdonképpen az élet nem arról szól, hogy egész életünkben igyekezzünk minél több anyagi javakat összegyűjteni, mert aki eszerint él, annak az élete nem lesz sohasem teljes!

A vágyak teljesítése soha nem ér véget, mindíg kitalál az ember újabbnál újabb kívánságokat, és minden energiájával ennek elérésére törekszik. Ebben a folyamatban az illető szépen lépésről, lépésre távolodik el az embertársaitól, a családjától. A folyamat során nem törődik az embertársaival, csak a saját boldogulásával. Természetesen az anyagi javak birtoklásával el is
távolodik a hittől, s magát felsőbbrendűnek is tartja.

Ez a verseny nem ér véget sohasem!

Szerencsés az az ember, aki el tud jutni arra a pontra az anyagi haszonszerzésben, hogy azt mondja, elég, nekem már nincs másra szükségem, elégedett vagyok azzal amit elértem.

Ezáltal az illető le tud szállni a földre, s ez egy bizonyosfokú lelki nyugalmat is jelent!

Az ember legbelül vágyik arra, hogy kedves emberek vegyék körül, s velük szívesen meg is osztja azt, amije van.

Itt kapcsolódna be az idézet, amit Jézus mondott, hogy aki hisz őbenne, az nagyobb dolgokat
fog megcselekedni, mint ő!
Ha belegondolunk, hogy Jézus tulajdonképpen nem sokáig élt, és ezen kis idő alatt is rengeteg
bölcsességet hagyott miránk, amit az okos ember a közösség javára fordíthat!

A bölcsességeit felhasználva olyan lehetőségek nyílnak meg a Jézusban hívők előtt, hogy azt el sem tudjátok képzelni! De ez csak annak adatik meg, aki hisz őbenne! Az emberek szeretete olyan csodálatos megoldásokat kínál, hogy még arra is van lehetőség, hogy kevés pénzből úgy meggazdagodjunk, hogy közben a közösség is gazdagodjon!
Vajon el tudjátok képzelni például ma, hogy mondjuk 100.000Ft havi jövedelemből meg lehet gazdagodni? Ugye nem? Pedig meg lehet!


Olvasd el az alábbi gondolatomat, amit a Péterbácsiblogjában írtam régebben!
Ilyen gondolatok csak olyanoknak adatnak meg, akik valóban a közöség
felemelkedésének útját keresik!

2008. április 8.

A helyes út

Azon az éjszakán, mikor Krisztus felgyújtotta számomra a lemerült lámpát, nem csak arra a kérdésemre adott választ, hogy helyes úton járok-e, hanem megmutatta nekem mindannyiunk
boldogulásának az útját is!

Történetesen a következőt sugallotta:

Vegyünk egy egyszerű példát, mondjuk van egy község valahol úgy száz lakossal.
A százból 20fő nyugdíjas aki rendszeres nyugdíjjal rendelkezik.
40 főnek van állása, s szintén van jövedelme.
40 személy szociális segélyből él.

Mit termelnek? Szinte semmit. Maximum egy keveset a háztájiban, mondván nem éri meg vele
foglalkozni.

Legyen egyforma rezsi költsége mindenkinek, úgy a jövedelmének 40%-a.

Hogy könnyebb legyen számolni, feltételezzük, hogy mindenki egyforma bevétellel, mondjuk havi szinten 100.000 Ft al rendelkezik.
Tehát a 100 ezerből levéve a rezsiköltséget 60 ezer Ft marad élelemre, ruházatra, és ami még
kell a megélhetéshez.

Hol költjük el a pénzünket? Hát természetesen a legolcsóbb helyről szerezzük be amit csak
lehet, hogy mindenre jusson.
Tehát elvittük a pénzünket a Tescoba, Pennybe, Lidlbe stb és el is fogyott ez a kevés pénzünk.
A pénzünk azonnal kikerült a 100 fős közösségből. Kénytelenek vagyunk várni egy hónapot,
mire újra bevételünk lesz.

Gondoljuk át a következőt!

Mi van akkor, ha a közösség 100 tagja elkezd termelni minden szükséges dolgot ami kell az
élethez?!

Páran krumplit termelnek, mások baromfit, mások tehenet tartanak és tejjel látják el a falut.
Néhányan gabonát termelnek, asztalosműhely is nyílik, meg cipész, hentes, szabóság stb.
tehát nem csak saját maguknak termelnek az emberek, hanem próbálják ellátni a közösséget is.
A jelenlegi viszonyok között már mondom is, hogy nem lesznek életképesek!
Miért, egyrészt azért, mert a nagy áruházláncoktól nem tudnak olcsóbbak lenni.
Másrészt meg az írigység szab gátat annak, hogy ismerőseinknek pénzt adjunk. Inkább megvesszük a pocsék mérgezett árut, mint ismerősünktől a házias termékeket!

Pedig ha megállapodnánk magunk között, hogy ezentúl amit lehet egymástól fogunk vásárolni,
még ha az általunk előállított javak drágábbak is, de biztos, hogy jobbak mint az áruházi termékek, akkor az alábbi történne!

Én termelek ezt, a másik termel azt, én mindíg a közösségem tagjaitól vásárolok mindent ami
csak lehetséges. Tehát az első körben termelünk, de ugyanakkor vásárolunk is egymástól.
Feltételezzük, hogy mindenki 30%-os haszonnal állítja elő a javakat.

Ebben az esetben mivel mindenki, az adott közösségtől szerzi be a szükséges javakat,
mi fog történni?

Én elköltöm a pénzem olyan termékekre, amit a többiek állítanak elő, ők is vásárolnak nálam abból amit én termelek. És ez így ismétlődik!

Figyeljük a pénz útját! A pénz az adott közösségen belül marad, és folyamatosan
forog egyik termelőtől a másikig, így előfordulhat, hogy a havi 60.000 Ft megsokszorozódik, mivel hozzám is jönnek vásárolni!
Én vásárolok ettől, ő vásárol attól, aztán vásárolunk innen, onnan a közösségtől!
Mivel a szükségletek ismétlődnek egyre gyakrabban fog előfordulni, hogy a kiadott
pénzem, vagy egy része még ugyanabban a hónapban visszakerül hozzám és újból vásárolhatok belőle! Így a 60ezer Ft-om gyarapodott, és többszöri vásárlást tesz lehetővé!!!
Értéke akár meg is többszöröződhet!

Míg a szupermarketekben kiadott pénzünket a multik elviszik, az hozzánk vissza
nem kerül többé.

Tehát láthatjuk, hogy még az sem számít, ha drágábbak a mi általunk előállított
dolgok, mert a pénzünk visszakerül hozzánk!
Még nagyon nagy előny az is, hogy a pénz jelentős része a közösségben marad!
Eltelik egy hónap és megint jön a nyugdíj,a szociális segély, munkanélküli járadék, a dolgozóknak a fizetése és
a közösség vásárlóereje megduplázódik!! És ez így megy hónapról hónapra!

Ez a közösség és mindannyiunk boldogulásának Útja !!!

Egyedül az írigységet kell levetnünk, mások is csak gyarapodjanak, de ők is fognak nálunk vásárolni ezáltal mi is gyarapszunk!
És még mi előnyünk lenne? Csak egy példa, a mai tejként árult tej tele van
adalékokkal. Nem érne többet a házi tej, amiből lehetne tejszín, sajt, túró stb? Az sem igaz, hogy "többe" kerülne, mert ebből lehetne sajtot, túrót, tejszínt, aludttejet stb készíteni!

Érdemes ezen elgondolkodni, és ahol lehetséges ezt megvalósítani addig amig egyáltalán van valami jövedelmünk!!!

Mert hamarosan eljön az idő, hogy ez a dübörgő gazdaság összeomlik! És akkor itt állunk majd
teljesen kissemmizve, reménytelenül!

Hát ezeket a gondolatokat sugallotta nekem az Úr azon a bizonyos éjszakán, amikor fénye betöltötte a helyiséget, ahol aludtam!

Tegyél úgy másokkal...

" Tegyél úgy másokkal, ahogyan te is szeretnéd, hogy veled cselekedjenek"

Mindannyian elvárjuk másoktól, hogy velünk tisztességesen bánjanak, de ők is ugyanezt szeretnék, hogy mi is velük helyesen bánjunk.

Tehát akkor járunk el helyesen, ha mielőtt valakit megbántanánk, alaposan átgondoljuk a cselekedetünket. Türelmünk legyen odafigyelni a másikra, ne csak a saját mondandónkat hangsúlyozzuk!

Adjunk őszinte válaszokat a kérdésekre, és az igen tényleg igent jelentsen, úgy mint a nem is nemet jelentsen.


2008. november 6.

Más szemében a szálkát..


Gyakori hibáinkat rendszerint csak a kívülállók veszik észre, mi saját magunk nem!


"Más szemében a szálkát is, míg sajátunkban a gerendát sem vesszük észre!"
Rengeteg problémát okozhat a kapcsolatainkban, a fennti példázat figyelmen kívül hagyása.
Magunkat tökéletesnek tartjuk, míg másokat esetleg lenézünk és kiközösítünk a hibáikért!
Pedig ha a magunk viselkedését kivülállóként láthatnánk, a hibáinkat könnyebben észrevehetnénk!
Jómagamon is tapasztaltam utólag, hogy bizony a viselkedésemben gyakorta hibáztam.
Ha például az ember végignézi a régebbi videofelvételeket, már akinek ilyen van, felfedezi a saját hibáit!
Itt például arra gondolok, hogy valaki mindig beleszól a másik szavaiba, vagy mindenáron csak az ő véleményét hangsúlyozza!
Ha a házasságok tönkremenetelére gondolok, ott is gyakorta a legnagyobb problémát az elhidegülést, az okoskodás és a másik fél lenézése váltja ki.

Az önmaguk igazát minden eszközzel érvényesíteni akarók alkalmatlanok a házasságra, s rendszerint egyedül kényszerülnek leélni az életüket, mert kapcsolataik hamar tönkremennek!
Aztán meg önsajnálatba kezdenek, nem hogy átgondolnák az eddigi viselkedésüket!
Nem könnyű magunkon észrevenni a hibáinkat, de érdemes átgondolni a cselekedeteinket!
Mindenkinek megvan az egyénisége és a saját gondolatait igaznak tartva, nem hagyja a másikat érvényesülni, pedig csak egy kis türelem és odafigyelés kellene hozzá és rengeteg házasság nem végződne kudarcal!

A "legkisebbekről"


"Amit a legkisebbel tettetek, velem tettétek!"Jézus a legkisebbek alatt a kiszolgáltatottakat, a börtönben lévőket, a koldusokat a nyomorúságban élőket és a leginkább jelentékteleneket érti! Velük azonosul, nem a gazdagokkal és a gőgösökkel. Magára veszi ezeknek az embereknek a fájdalmát, és együttérez és azonosul velük.Elsőkből lesznek az utolsók

" Az elsőkből lesznek az utolsók és az utolsókból az elsők! "

Ha megnézzük, hogy az emberi társadalmakban kik töltik be az első helyeket, akkor azt tapasztalhatjuk, hogy nem mindíg a "legértékesebb" emberek közül kerülnek ki az "elsők"!

Vannak emberek, akik nagyon tehetségesek, mégis a háttérben maradnak, míg sokan vannak, akik nagyravágyóak, de semmi kimagaslóan jelentős "érdemük" nincs, csak hatalmat szeretnének és ezért minden eszközt fel is használnak. Aztán e hatalommal élve, rendszerint magukat elitnek nevezve kemény elnyomást alkalmaznak.

Mivel a gondolkodásukat nem a szeretet vezérli, a döntéseiket rendszerint csak az anyagi lét érdekében hozzák, melyek csak kisebb csoportoknak kedveznek és a többség számára nagy terhet jelentenek.

2008. november 3.

Az antikrisztusról

Dániel könyve szépen leírja az antikrisztus eljövetelét!
Napjainkban is észrevehetjük ezt a jelenséget, hogy sokan
a hitet felhasználják önmaguk anyagi létének javítására.

Minden ma működő egyház ezt teszi, ez alól nincsen kivétel!
Jézus soha nem kért semmilyen ellenszolgáltatást,
pedig halottakat támasztott fel, gyógyította a vakokat, stb.
Az is sokakat eltávolít a hittől, hogy vezetőik
vizet prédikálnak és bort isznak!

Milyen dolog pl. az, hogy aki nem fizet egyházadót, azt nem temetik el?
Csak ha befizette!
Nézzétek meg azt a fejedelmi gazdagságot, amiben az egyházak vezetői élnek!
"Ne gyűjtsetek kincseket a földön, ahol azt a tolvajoktól kell félteni!"
"Ne imádjatok faragott képeket...!"
A túlzásba vitt imádkozásról is megvan a külön véleményem! Babonássá teszi az embereket, és különben meg mit ér az az ima, amit igaz, hogy sokszor elismételtünk, de magunkon meg nem alkalmazunk!
Az imádság tulajdonképpen egy fohász, egy kérés a mindenhatóhoz, amit nem kell állandóan ismételgetni, hanem csak akkor alkalmazzuk, ha valami kérésünk van.

Mit mondott Jézus?

Ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben,
ott vagyok közöttük!

Figyelmesen többször is végigolvastam a Jézussal kapcsolatos bibliai idézeteket és sehol nem tapasztaltam egyházalapítással kapcsolatos felhívásokat! A legyetek mindnyájan egyek, számomra a gondolkodásmódot jelenti, és nem azt amit a mai egyházak mondanak!

Milyen következtetést vonhatunk le ebből? Azt, hogy bár Jézus előnyben részesíti a közösen imádkozókat, de nem feledkezik meg azokról sem, akik ezt egyedül teszik!

A közösségben való imádkozás ünnepiesebb és szebb is, de mit ér az, ha a templomból kilépve máris egymásnak esünk?

Vagy éppen nem a hallottak szerint cselekszünk?

Én azt javaslom, hogy ne járjatok egyik felekezetbe sem, hanem próbáljatok elmélyülni Jézus gondolataiban egyedül, vagy akár ketten vagy hárman is, és ha ez az elmélyülés sikeres lessz, azt magatokon is megtapasztaljátok!


Elvárások

Aki elolvasta a bibliát, az észreveszi, hogy az milyen szigorú
erkölcsi elvárásokat támaszt velünk szemben!
Magam is szembesültem azzal a gondolattal, hogy én ezt soha
nem fogom tudni betartani.
Minden igyekezetem ellenére folyamatosan vétkezem, és
szerintem ezzel nem vagyok egyedül!
Emberek vagyunk, tele érzésekkel, lelki és testi érzésekkel, vágyakkal.
Szerintem ami a léthez megadatott, minden érzés, tett és
vágy hozzátartozik az életünkhöz, úgy mint ahogy a
táplálékra is szükségünk van.
Az élet nagyon hosszú, és egy életet bűn nélkül leélni
senki sem képes!
Ha rosszat cselekszünk, akkor a lelkiismeretünk
megszólal, és tudjuk is, hogy ez nem helyes, mégis mindíg
beleesünk ugyanazokba a hibákba!
Sokunkat éppen ez távolít el istentől, mert úgy érzik,
hogy képtelenek betartani az elvárásokat.
A teremtő tisztában van ezzel és szerintem megbocsájtja
nekünk azokat a cselekedeteket is, amelyekre nem
lehetünk büszkék!
Gondoljatok itt a bűnbánó Magdolnára vagy Pál apostolra!
Mindíg újra kell kezdenünk, és a gyengeségeink
inkább erősítsék bennünk a hitet, mintsem, hogy attól
eltávolítsanak!

A teremtés csodája a gyermek

Ha egy gyermek viselkedését alaposan megfigyeljük, azt tapasztalhatjuk,
hogy a teremtő minden olyan pozitív tulajdonsággal ellátta,
amire az emberi közösségben való együttélésre szükség van.
Jóindulat, tisztelet, figyelem, érdeklődés,őszinteség,
alkotókészség, szeretet, öröm, fájdalom és bánat.
Egy szülőn, de főképpen az anyákon múlik,
hogy ezek a szép tulajdonságok milyen irányban fejlődnek.
De mivel a közösségekbe olyan gyermekek is bekerülnek,
akik az igazi anyai törődést nem tapasztalták meg,
sajnos rossz befolyással vannak a gyermekeinkre,
úgymond butíthatják őket.
Tehát az egész elkövetkező társadalmak gondolkodására
jellemző lehet az anyák jó, illetve rossz nevelése.
Sajnos ma azt érezhetjük, hogy ez a mai generáció
eléggé félresikerült.
Ez az istentől való eltávolodásnak köszönhető!
Az anyaság szerepe, a társadalom gondolkodásának
az egyik alapköve!


A lelki nyugalomról

Aki érzi isten gondoskodását, az könnyebben
bele tud törődni a sorsába!
Isten gondoskodó jelenlétét akkor vehetjük észre
magunkon, ha beengedjük Őt a szívünkbe.
Ez a belső nyugalom aztán kihat a munkánkra és az emberi
kapcsolatainkra is. Türelmesebbek, megfontoltabbak,
bölcsebbek leszünk és ez ki is sugárzik belőlünk.
Az ilyen embereknek keresik a társaságát!
A lelki nyugalom segít abban is, hogy az önzést elkerüljük
és inkább
az embertársak boldogulásának elősegítésében
leljük az örömünket!


2008. október 29.

Sorscsapások? Avagy...
Az ember tervez, isten végez!


Mindannyiunkat folyamatosan érnek a sors csapásai,
ha valami nem úgy sikerül, ahogyan azt elterveztük, akkor
nagyon bánkódunk.
Esetenként olyan is előfordulhat, hogy mások a fáradságos
munkánkban szándékosan kárt tesznek.
Olyan is gyakran előfordulhat, hogy rólunk nem valós állításokat
terjesztenek, s olyan is előfordul, hogy annak ellenére, hogy mi
senkinek nem ártottunk, mégis hazugnak, jellemtelennek,
és kiközösítendőnek állítanak be minket!

Velem is történt már ilyen eset és mélyen elszomorodtam, tudván
azt, hogy én a légynek sem ártottam.
Ezeknek a csapásoknak azonban jelzésértéke van felénk, hogy
esetleg mégis valami nincsen rendjén körülöttünk.
Engem is sorra értek a csapások, mindaddig amíg csak a saját
boldogulásomat kerestem!
Ezeknek a sorozatos csapásoknak a következtében megtértem,
és azóta véget is értek ezek a sorscsapások!

Véletlen ez? Vagy a mindenható áll a dolgok mögött?

Isten nem ad semmit, hanem úgymond korbáccsal nevel minket,
inkább elvesz tőlünk, s ezáltal ad lehetőséget arra, hogy
megtaláljuk az Utat!
Minden sorscsapást vegyél úgy, hogy az Téged a jó irányba terel!
A sorscsapás jelzés is egyben, hogy valami nincsen rendben körülötted!

2008. október 27.

Isten malmai

Isten malmai lassan de biztosan őrölnek!
Még úgy egy évvel ezelőtt érlelődött bennem az a gondolat,
hogy milyen kár is lenne egy olyan embernek eladni a
parasztházamat, akinek ugyan van pénze azt megfizetni,
de értékelni valószínűleg nem fogja sohasem.
Olyan elképzelésem támadt akkortájt, hogy milyen szép
lenne azt megtartani, és olyan embereknek is felajánlani a
lehetőséget arra, hogy ők is egy kicsit ki tudjanak kapcsolódni,
akiknek egyébként erre módjuk soha sem lenne!
Az is szép lenne, ha időközönként egy-egy kellemes társaság
ott összejöhetne és jókat beszélgethetne, kirándulgatna.
Én meg az egész domboldalat telefaragnám a gondolataimmal!


Kedves barátaim, olvasóim!
A nyugodt lelkiismerethez hozzátartozik az is,
hogy nem követek el semmi tisztességtelen dolgot, hanem
rábízom magamat az isteni gondviselésre!

Jézus bennünk él!

Ezt a címet adtam a jelenleg készülő következő adományomnak.

A bibliát olvasgatva az alábbi, számomra legfontosabb
idézeteket faragom meg!
"Jöjjetek hozzám mindnyájan, én vagyok a világ világossága,

az Út, az Igazság, és az Élet.

Szeressétek egymást úgy, ahogyan én szeretlek Titeket!

Aki hisz bennem, nagyobb dolgokat fog cselekedni, mint én.

Aki nem tudja megbocsájtani mások bűneit, ne várja, hogy neki is megbocsájtsanak!

Aki magát felmagasztalja megaláztatik, és aki magát megalázza felmagasztaltatik.

Tegyél úgy másokkal, ahogyan Te is szeretnéd, hogy veled cselekedjenek!

Aki első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája!

Aki szeret, engem fogad be a szívébe.

Aki szeret, annak kinyilatkoztatom magamat!


Veletek maradok minden nap a világ végezetéig!"Természetesen megpróbálom valami szép formába önteni
az alkotást!

Eljött az idő, hogy hamarosan elkészítem az immáron két éve
készülő adományomat!

Nagy öröm ez számomra, ismét a köz javára dolgozni!
Karácsonyra elkészítem a művet és az első ünnepi napon
azaz dec.23-án a karácsonyfa alá teszem mindannyiótoknak!

Ez lesz az én karácsonyi ajándékom!

Eddig idő hiányában nem tudtam befejezni ezt az alkotást,
és igazából azt sem tudtam, hogy hol legyen majd kiállítva!

Várom azon jelentkezőket, akik szeretnék, hogy a lakóhelyükön
legyen ez a mű felállítva!

Hogy mit várok tőlük?

Egy szép gondolatot, " A karácsony üzenete" címmel,
aminek alapján oda tudom ítélni
az alkotást!

Karácsony szent estéjén aztán az elkészült mű alatt
az általam legjobbnak ítélt " karácsonyi üzenet " is
olvasható lesz!

Ajánlatom legalább 10 jelenkező esetén érvényes!

Jelentkezni 2008. dec. 10-ig lehet itt a megjegyzésrovatban
a weboldal linkjére szóló utalással!

Hogy olyanoknak is legyen elképzelése a munkáimról,
akik eddig még nem láttak belőle, ajánlom a
címkék között
található "adományaim" ill. "alkotásaim" rovatot
szíves megtekintésre!
Csodálatos gyógyulásom története

Az alábbi történetből látható, hogy egy aprócskának tűnő
esemény, hogy tudja gyökeresen megváltoztatni egy ember életét!

A betegségek okai

A legtöbb betegség oka lelki eredtű. A legfőbb oka mindennek a szeretet hiánya.
Legtöbben nem is tudják, hogy nincs bennük kellő szeretet, tulajdonképpen élik az életüket, mindennapjaikat, de belül valami hiányzik pontosabban az az öröm amit az az ember érez
akit szeretnek és ő is viszont szeret. Itt hangsúlyoznám, hogy nem szerelemről beszélek.

Jómagam is sokáig ezt az életmódot folytattam, sokat dolgoztam, kevés türelmem volt a családomra, igazából a gyarapodásban láttam boldogulásom útját.
Több éven keresztűl éltem így és egyszer csak elkezdődtek a bajok.
Először fékezhetetlen savtúltengés gyötört, aztán egy vérvizsgálatnál kiderült, hogy magasak
a májenzimértékeim, s orvosaim maximum 5 évet jósoltak szigorú diéta és teljes alkoholtilalom
mellett. Mondanom nem kell, hogy én az italt csak normális mértékben és csak alkalomszerűen
fogyasztottam. Teljesen kétségbeestem, őszinténszólva halálfélelemben éltem. Ez 35 éves koromban derült ki, és ma mégis élek.
Gerincproblémáim keletkeztek a mozgáshiányos életmódom miatt. Depressziós lettem és
abszolút kilátástalannak láttam az életemet.
Még jobban hajszoltam magamat, hogy a családomnak mindent megteremthessek.

Állapotom folyamatosan romlott

Sajnos az állapotom folyamatosan romlott, és egyik orvostól a másikhoz jártam a gyógyulás
reményében. Semmi javulást nem tudtak elérni, sőt a sok gyógyszer inkább még ártott is.
Elhatároztam, hogy ha már nem sokáig élhetek, legalább addig jól érezzem magamat. Ettől
kezdve semmit nem vontam meg magamtól.
Amiért jó, hogy megbetegedtem, az az, hogy amíg egészséges voltam, addig elmentem minden szép és jó mellett, ami
mindannyiunknak megadatik, hogy észrevegyék. Pl a madarak éneke, a virágok szépsége,
az emberi alkotások, a világ szépsége és sokfélesége stb.

Még szerencse, hogy az alkotásaim révén kicsit el tudtam feledkezni a betegségeimről.

Egy véletlennek köszönhetem a gyógyulásomat
Mondanom sem kell, hogy ilyen kilátásokkal az ember befelé fordulóvá válik, és ez nem, hogy
javít az állapotán, hanem még ront is a helyzeten. Már az öngyilkosság gondolata foglalkoztatott
amikor feleségem hozott egy CD-t hogy hallgassam meg.
Elöljáróban mondom, hogy egy felekezet vallásos zenéjét tartalmazta, ahová egyébként nem
léptem be. A zene azonban csodálatos volt és megérintette a szívemet.
Elgondolkodtam azon, hogy azoknak az embereknek akiknek van hitük mennyivel könnyebb
az életük, mert mindig van miben reménykedniük.
Én is katolikus nevelésben részesedtem, de fiatalon elfordultam a vallástól.
Gondoltam, nincs mit veszítenem elkezdem újra tanulmányozni a Bibliát. Egyre inkább lekötött
az abban leírt téma, és azt vettem észre magamon, hogy amióta ezt olvasgatom a lelki nyugalmam
helyreállt. Én egyébként rendkívül nyugtalan természetű vagyok, mindig kell valamit alkotnom.
Ez a téma rendkívül érdekessé vált. Több hasonló témájú könyvet elolvastam és a szívemet
egyre inkább a szeretet járta át. Pontosabban minden ember szeretete a bűneivel együtt.
Megjegyezném, hogy két olyan embernek meg tudtam bocsájtani az ellenem elkövetett bűneit,
akik nekem milliókban mérhető károkat okoztak!!
Észrevettem, hogy a munkáim sokkal jobban sikerülnek. És gyorsabban elkészülnek.
Ekkortájt kezdtem el egy parasztház felújítását, amit ilyen egészségi állapot mellett
amit már korábban leírtam, nem szabadott volna elkezdeni. De akkora akarat volt bennem,
hogy képes voltam napi 12 órán keresztűl a legkeményebb munkákat is elvégezni.
A felújítás alatt rendszeresen a parasztházban laktam, és esténként mindíg imádkoztam.
Amikor a fájdalmaim már olyan nagyok voltak, elkezdtem aggódni, hogy nem
tudom majd befejezni a házat!
Ilyenkor esténként imádkoztam, és kértem Jézust, hogy segítsen
enyhíteni a gerincfájdalmamat, illetve a térdem és a vállaim
fájdalmát!
Szinte hihetetlen, de reggelre mindíg elviselhetővé tette a máskor
nem enyhülő fájdalmaimat!
Ma is így vagyok ezzel, ha hasonló helyzetbe kerülök.
Azért időnként a jól bevált gyógyszereimre is szükség van, de nem
kell őket rendszeresen szednem.


És a csoda megtörtént

Mint az előzőekben említettem, a lelkiállapotom rendkívül sokat javult, és a bibliában olvasottak
hatására igen nagy boldogság és szeretet töltötte be a szívemet, és ezidőtájt észrevettem, hogy
egy emberről szinte beszélgetés nélkül is rengeteg információt szerzek csak azáltal, hogy ránézek.
Betéve tudtam Jézus számomra legfontosabb kijelentéseit:

-Úgy szeressétek egymást, ahogyan én szeretlek Titeket
-Tegyél úgy másokkal, ahogyan Te is szeretnéd, hogy veled cselekedjenek
-Aki hisz bennem, nagyobb dolgokat fog cselekedni mint én
-Aki nem tudja megbocsájtani mások bűneit, ne várja, hogy neki is megbocsájtsanak
-Aki első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája
-Aki szeret, engem fogad be a szívébe
-Aki szeret, annak kinyilatkoztatom magamat
Ennek az utolsó mondatnak nagy jelentősége van a történet további folytatásában!
2006 év márciusában egy este lefekvéshez
készülődtem. A helyiségben amiben aludtam csak egy helyen volt villanykapcsoló, távol az ágytól
a bejárati ajtó mellett. Van egy olyan lámpám, amibe 6 db rúdelemet kell tenni, és ezeket az elemeket előző ősszel vettem a lámpába. Nem minőségi elemek voltak, hanem olcsó kínai áru.
Tehát már ősszel is használtam, és télen a fűtetlen parasztházban hagytam. Egy elem az
állástól is lemerülhet, főleg ha hidegben van.
Láttam is, hogy már nem a legjobb, de azért még valamelyest világított.
Tehát a villanykapcsolót lekapcsoltam a szobában és az ágyig a zseblámpával kellett elérnem.
Hát sajnos az elem ereje menet közben elfogyott,és a lámpa fénye hangsúlyozom, nem hírtelen elment, hanem fokozatosan elhalványult, tehát lemerült. Nem érintkezési hiba volt, mert még próbáltam is kivenni és újra visszarakni őket de teljesen hiába. Az ágyhoz érve a teljes sötétségben letettem a lámpát a mellettem lévő székre, és azt sem tudtam, hogy be, vagy kikapcsolt állapotban hagytam. Este 9 órától éjjel 2 -ig imádkoztam, szinte az egész életem
összes keserűségét kiöntöttem Jézusnak, és 2 óra körül feltettem Neki a kérdést, hogy
jó döntés volt-e részemről a megtérés és , hogy jó úton járok- e?

Kértem Tőle, hogy adjon valami félreérthetetlen jelet a kérdésemre!

És ekkor a csoda megtörtént! Az este teljesen lemerült lámpa kigyulladt és fénye teljes erővel
bevilágította a szobát!Közben én kérdésekkel halmoztam el Jézus Urunkat, s rendre mindenre megadta a választ!

Én őszinténszólva fényt vártam, és megkaptam. Ez a lámpa aztán még vagy egy hónapig
működött!A csodát még egy másik jel is megerősíti. Este egy Coca-colát felbontottam, és ittam belőle, így a
szénsav jelentős része már eltávozott belőle. Reggel szomjasan újra felnyitottam és a szénsav
olyan erős nyomású volt, hogy telespriccelte a szobát! Ilyen, újonnan felbontottnál előfordulhat,
de már korábban egyszer felbontottnál rázás nélkül nem.

Mi történt ezután?

Utólag tudom, hogy abban a pillanatban amikor a csoda megtörtént több betegségből azonnal
kigyógyultam!

- a fékezhetetlen savtúltengésből, amit évekig kezeltek és nyelőcsőfekelyt okozott,
- a depresszióból, amit szintén semmivel nem lehetett kezelni
- a gerincproblémáim nem szűntek meg de elviselhetővé váltak
- a májfunkcióim, amit 10 éven keresztűl folyamatosan ellenőriztem, és mindíg rossz volt, egyik napról a másikra rendbejöttek!

Még egy érdekesség, ami a látásommal kapcsolatos, amikor erős bennem a hit a legapróbb betűket is szemüveg nélkül tudom olvasni, máskor meg szemüveg kell.
Teljes hitben a gondolataim szárnyalnak és egy verset 4-5 perc alatt képes
vagyok megírni, mint amilyeneket a "Péterbácsiblogjában" leírtam! Amikor gyenge bennem
a hit semmi nem sikerül, mindent elrontok.


Sokat elgondolkodtam ezen az eseten, és arra jöttem rá, hogy az ember szervezete magától
meggyógyul, ha el tud jutni az egyén arra az áldott állapotra amit én is átéltem.
A teljes szeretet érzése olyan öngyógyító folyamatot tud előidézni, mint ami velem is megtörtént.

Az élet nem könnyű, az ember nap mint nap sok keserűséget él át, nem tetszik a sok emberi
gyarlóság. Az élet napról napra bizonytalanabb lett, az emberek eltávolodtak egymástól.Tulajdonképpen a jelenlegi sorsunkat ennek köszönhetjük.
Ebben a helyzetben nagyon nehéz minden ember boldogulása, de mindent meg kell tennünk
azért, hogy emberek maradhassunk, nem szabad közönyösnek lennünk mások szenvedése
iránt. Mindig van lehetőség valami jót cselekedni, mindig van lehetőség örömet szerezni
magunknak és másoknak is. Szeretnék olyan emberekkel kapcsolatba kerülni, akik hasonlóan
éreznek mint én!

Hát ez az én történetem, aki hisz benne meggyógyul!

2008. október 26.


Szomorúan tapasztalom, hogy ebben az országban élő
emberek szívét nagyon megkeserítik a mindennapi
hazugságok, és úgy érzik, hogy teljesen egyedül vannak.
Mindannyian szenvedünk ezek miatt, de törekedjünk
arra, hogy emberek maradjunk!
Mindenkinek a szíve tele van félelemmel, szorongással,
a jövőtől való félelemmel!

Mit mond erre a mindenható?
"Ne aggódjatok a sorsotok felől, az ég madarait
sem táplálja senki, mégis léteznek!"
"Vagy tán az aggódásotokkal megkönnyíthetitek
a sorsotokat? Nem, törődjetek inkább a mával,
mert minden napnak megvan a maga baja!"

"Aki első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája!"

Töltse be szíveteket az a tudat, hogy mindenkinek
megvan a saját keresztje, amit viselni kell!
Megvan a jóknak, és megvan a rosszaknak is, mert
legbelül érzik ők is, hogy valami nincsen rendjén.
Mindenki elfordul tőlük, csak a lakájok nem, azokra
meg nem számíthatnak!

Sokan úgy érezzük, hogy mi nem erre a világra valók
vagyunk, mert rengeteg rosszindulatot tapasztalunk!
De vagyunk mi is még néhányan, akiknek nem az
anyagiak a legfontosabbak.

Ha választani kellene, hogy a jó énünk vagy a rossz
kerüljön előtérbe, akkor törekedjünk arra, hogy az
első legyen a győztes.

Tudjátok meg, hogy mégha bennem is ingadozik a hit,
mégis azt kell mondanom, hogy amikor sikerült eljutnom
arra a pontra, hogy a szeretet nagyon felerősödött bennem,
akkor Jézus számtalan jelét adta a létezésének!

Mert azt mondja, hogy
"Aki szeret, annak kinyilatkoztatom magamat!"
És ez így is van!
Ezért viseljétek felemelt fejjel a keresztet, mert ami
a bibliában le van írva, az be is következik!!!

El kell fogadnunk azt, hogy jelenleg a világ végi
jövendölések látszanak beigazolódni, s ez ellen keveset
tehetünk, hiszen ez írva vagyon!
Inkább e szerint kell élnünk, és a jóra törekednünk,
Jézus megígérte, hogy
"Aki hisz benne annak kenyere és vize nem fogy el!"
Éltessen bennünket az a tudat, hogy nekünk legalább
van reményünk!

Krisztus a mi nagy reménységünk és az Ő szeretete!!!