2008. november 7.

Látván lássunk...


A tanítványok egyszer odamentek Jézushoz, és megkérdezték tőle:


Miért beszélsz nekik példázatokban? Ő így válaszolt: Mert nektek megadatott, hogy megértsétek a mennyek országának titkait, de azoknak nem adatott meg. Mert akinek van, annak adatik, és bővelkedik, akinek pedig nincs, attól az is elvétetik, amije van. Azért beszélek nekik példázatokban, mert látván nem látnak, és hallván nem hallanak, és nem értenek.


Beteljesedik rajtuk Ézsaiás jövendölése: Hallván halljatok, de ne értsetek, látván lássatok, de ne ismerjetek! Mert megkövéredett e nép szíve, fülükkel nehezen hallanak, szemüket behunyták, hogy szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak, szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket.”
Összegezve a fenntieket az idézet azt jelenti, hogy akiben van szeretet az megérti a példázatokat!

Nincsenek megjegyzések: